Byggahus.se

Källare

Våningsplan vars golvyta i sin helhet befinner sig under omgivande markyta. Hela källaren räknas som biarea enligt svensk standard för areamätning av byggnader.