Byggahus.se

Servitut

Servitut är ett juridiskt begrepp för den rätt en fastighet har att på visst sätt nyttja en annan fastighet. Servitutet är alltså knutet till fastigheten, inte till en viss person. Därför gäller servitutet oavsett vem som äger fastigheten. Vill du kontrollera om din fastighet är belastad med servitut kontaktar du lantmäteriet.