Byggahus.se

Rw-värde

Fönstrens ljudreduktion anges ofta med ett Rw-värde. Det är ett värde som gäller hela fönstret och är uppmätt vid olika labtester. I verkligheten sjunker värdet. Om ett fönster har ett Rw på 45 dB kan förmågan att reducera till exempel trafikbuller vara 40 dB. För att ange att labvärden har korrigerats till verkliga används ibland en korrektionsfaktor C eller Ctr, alltså till exempel Rw+C.