Lösvirke

<div class="article-body">När man bygger hus utan att använda prefabricerade väggelement. Allt byggmaterial byggs ihop på plats. Möjligen används prefabricerade takstolar.</div>