Emission

<div class="article-body">Gasavgivning, t ex ammoniak från flytspackel eller formaldeyd från spånskivor.</div>