Byggahus.se

Byggandeavgifter

De avgifter som en byggherre måste betala till stat och kommun i samband med genomförandet av ett byggprojekt.