Byggahus.se

Beklädnad

I brandtekniska sammanhang ett skikt som är fäst på ett material och som bedöms med hänsyn till dess förmåga att vid brand fördröja eller hindra det brännbara materialets antändning.