Byggahus.se

Allmänning

En äldre, ännu existerande form av samfälld mark som gemensamt tillhör ägarna av vissa fastigheter inom ett område.