Kåseri

Om fakturan som försvann

För en del år sedan hade jag ett mål i tingsrätten där mina klienter hade blivit stämda av ett byggföretag som hade utfört kakel- och klinkerarbeten i villans två våtutrymmen.

Advokat Claes Blåe drar sig till minnes ett fall i tingsrätten där klienten blivit fakturerad 200 000 kr mer än avtalat.

Advokat Claes Blåe drar sig till minnes ett fall i tingsrätten där klienten blivit fakturerad 200 000 kr mer än avtalat.

Byggaren hade alltså helrenoverat ett mindre toalettutrymme samt ett badrum med en total yta om 6,5 kvm.

Kontakter med klienterna visade att byggaren först hade fakturerat avtalad ersättning, men därefter sänt ytterligare två fakturor som tillsammans belöpte på 200 000 kr. Klienterna var inte alls nöjda med detta och var rörande överens om att byggaren inte skulle ett rött öre till, utöver den första betalningen.

Som vanligt i tvistemål skrev jag således ett svaromål; det vill säga en motskrift till stämningsansökan. Jag förklarade att klienterna redan hade erlagt avtalat belopp och att de inte skulle betala mera.

Sedan fortsatte breven att gå mellan advokaterna via tingsrätten, rörande bevisning om det parterna ansåg hade hänt. I tvistemål håller tingsrätten en så kallad muntlig förberedelse som inte är en huvudförhandling, vilken kommer senare i så fall. Vid den förberedande förhandlingen, där jag hade en av klienterna med mig, förs ingen bevisning utan målet gås igenom under en domares ledning, och därefter skall domaren enligt rättegångsbalken undersöka möjligheterna att försöka förlika parterna. 

Förlikningsförhandlingarna gick minst sagt trögt, och domaren suckade. Klienterna ville inte betala något ytterligare och en något surmulen domare förklarade att det skulle vara en paus i förlikningsförhandlingarna. Parterna undvek noga varandra i korridoren. 

Efter pausen började domaren på nytt lirka med parterna, men min klient frågade plötsligt hur mycket byggaren yrkade (krävde) i målet? Domaren förklarade att det rörde sig om 200 000 kr. "Då betalar vi hälften, så är åtminstone en faktura borta". 

Domaren tittade frågande på mig och vi båda tittade klentroget på min klient...

– Men men, sa domaren; vill ni betala 100 000 kr? Ja, sa klienten. 

– Det tar vi, ropade byggaren. 

Läget gick så att säga från 0 kr till 100 000 kr på några sekunder. Det var den  snabbaste förlikning som jag fram till dags dato varit med om. Det är lite av juridikens tjusning att det kan svänga väldigt kvickt.