Måste en mäklare informera om parkslide?

Måste en mäklare informera om parkslide?

Fastighetsmäklarinspektionen tittar närmare på ett husköp där köparna anser att mäklaren gjort fel som inte informerat om parkslide.

Fastighetsmäklarinspektionen har prövat huruvida mäklare måste informera om parkslide. Ogräset parkslide har kommit att bli ett fruktansvärt huvudbry för de husägare som råkar ut för den. Att sanera tomten kan kosta åtskilliga hundratusentals kronor, och det är mycket svårt att bli av med växten helt. Låter du den istället växa fritt tar den över och kan växa in i huskonstruktionen, avlopp och annat. Att som köpare informeras om att växten finns på tomten är därmed högst väsentligt. 

Fastighetsmäklarinspektionen menar dock på att växten ännu inte är tillräckligt känd för att en mäklare ska kunna fällas om den inte informerat om parkslide på tomten. Man kan inte förvänta sig att mäklare ska ha den kunskapen. I alla fall inte i skrivande stund.

- Även om NN har fått kännedom om växtens namn på visningsdagen i maj 2018 går det inte mot NN:s förnekande att styrka att han kände växtens negativa egenskaper som han borde ha upplyst köparna om. Ärendet ska därmed avskrivas.

Man slår dock fast att detta kan komma att ändras framöver och att mäklare då kan fällas för detsamma.

I det aktuella fallet var situationen mycket allvarlig. I anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen skriver husköparna följande:

- Den parkslide som förekommer på fastigheterna har redan nu tagit sig in i källarutrymmet där bl.a. rötterna växt in i rören. Parksliden har också sökt sig så långt upp som upp till taklisten på glasverandan, innanför paneler och i väggar. Växten är mycket svår att bli av med och kräver omfattande saneringsåtgärder. De totala kostnaderna för saneringen uppgår till över 2 000 000 kr. Det tillkommer kostnader för att återställa trädgården.

Husköparna berättar vidare att de varit i kontakt med säljarna som meddelat dem att mäklaren initialt frågat om namnet på växten och därmed visat ett visst intresse för den och åtminstone känt till namnet innan försäljningen var genomförd. 

Mäklaren försvarar sig med att det var en spekulant som frågade om namnet på växten och att det var därför frågan ställdes till säljarna. Samt att mäklaren sedan inte tagit reda på mer information. Spekulanten ska heller inte ha varit i vidare kontakt med mäklaren.

Husköparna och säljaren har kommit överens om en förlikning till ett värde av 600 000 kronor. Men husköparna menar på att detta är långt under vad det kommer att kosta att bli av med växten och menar på att mäklaren borde få en bakläxa. Fastighetsmäklarinspektionen har dock valt att avskriva ärendet.