Markskruvarna lutade men husägaren fick inte tillbaka pengarna

ARN får avgöra ett ärende om markskruvar efter att företaget ifråga valt att behålla pengarna men ta tillbaka materialet.

En husägare i Stockholm beställde installation av markskruv för sin spaljé 2016. Trots att tjänsten blev felaktigt utförd har de fortfarande inte fått tillbaka pengarna. Företaget som installerade markskruvarna har däremot varit på plats och hämtat tillbaka materialet.

Husägaren skriver till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) att de betalat över 9 000 kronor för installationen. När den var klar lutade markskruvarna och blev därför oanvändbara.

Företaget som gjort installationen, Fordonssystem i Stockholm AB, ville dock inte komma ut och göra om den. Istället införde de först en garanti i sin faktura och när husägaren då istället ville häva tjänsten gick de med på detta och kom och hämtade allt material. Pengarna betalades dock aldrig tillbaka.

Företaget skriver i sitt svar till ARN att de motsätter sig husägarens krav om att få tillbaka sina pengar, och de skriver även att de försökt komma i kontakt med denna via mejl. De förklarar dock inte varför de aldrig korrigerade installationen eller varför de inte betalat tillbaka pengarna.

- Med hänsyn till Fordonssystem i Stockholm AB:s knapphändiga svar och Sluta Gräv AB:s uteblivna svar gör nämnden inte någon annan bedömning än att de båda bolagen svarar solidariskt (dvs. en för båda och båda för en) för återbetalningen av kostnaden för tjänsten. Detta innebär att NN kan vända sig direkt mot vem han vill av motparterna, bedömer ARN. 

Kravet ska därmed bifallas och husägaren få tillbaka sina 9 345 kronor.