Målerifirma får bakläxa - huset har två färger

Färgen flagnar delvis, och radhuset har två olika färger - en uppe och en nere. Husägaren har vänt sig till ARN.

En radhusägare i Mölndal har känt sig nödgad att anmäla ett måleriföretag till Allmänna Reklamationsnämnden efter att hon inte ha fått gehör från företaget gällande utseendet på hennes radhus. Företaget målade radhuset 2015. Enligt dem gjorde de ett professionellt förarbete och målade det därefter i två omgångar. Enligt husägaren själv har fasaden två olika nyanser, och dessutom flagnar färgen på sina håll.

- Huset har två färger. Den övre halvan av huset är mycket ljusare. Den delen är inte målad två gånger. Färgen på hörnpartierna flagnar och träet under riskerar röta. Detta på grund av att huset inte tvättades ordentligt, skriver husägaren till Allmänna Reklamationsnämnden.

Företaget ifråga säger dock att det gått fyra år sedan de utförde arbetet och att det husägaren påstår inte stämmer.

- Huset är målat två gånger med samma kulör. Arbetet besiktades med kunden efter avslut. Företaget är expert på fasadtvätt och dementerar att arbetet med fasadtvätt var dåligt. Vad gäller färgen så har säkert visst slitage uppkommit efter fyra år. Företaget stämde av med kunden och besiktade under projektets gång och förstår inte hur företaget kan bli anklagat för att ha målat ett lager på vissa ställen när fyra år har gått. Bolaget kan inte åtgärda något som redan är utfört. 

Efter att Allmänna Reklamationsnämnden granskat husägarens bilder och övrigt material anser de att hennes påstående stämmer. Huset har två olika nyanser, och hörnpartiernas färg har börjat flagna. Ansvaret för att åtgärda detta menar man ligger på företaget.

- Genom bilderna framgår att tjänsten är felaktig. Fixer Göteborg AB ska därmed rekommenderas att avhjälpa felet, skriver de i sitt beslut.