Mäklare skapade falska dokument för oriktiga försäljningar

En mäklare blir av med sin licens efter att ha skapat falska överlåtelseavtal, depositionsavtal och objektbeskrivningar.

Fastighetsmäklarinspektionen återkallar en fastighetsmäklares mäklarlicens efter att det uppdagats att hen upprättat överlåtelseavtal och andra dokument för försäljningar som aldrig ägt rum. Mäklaren ska vid fyra olika tillfällen ha tagit fram dokument för försäljningar, med en och samma köpare, men utan att det har skett någon transaktion. Efter att handlingarna upprättats har dessa mejlats till mäklarens mejladress och därefter raderats ur mäklarsystemet.

Eftersom köpehandlingarna inte varit relaterade till faktiska försäljningar strider handlingarna mot god fastighetsmäklarsed.

- Med tanke på olämpligheten i NN:s handlande när han på detta sätt upprättat minst sju dokument samt att han har handlat på detta sätt vid minst fyra olika tillfällen, har Fastighetsmäklarinspektionen anledning att ifrågasätta NN:s redbarhet och lämplighet som fastighetsmäklare, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.

Enligt mäklaren har det inte funnits några uppdrag alls, utan dokumenten har upprättats som marknadsföring till framtida kunder.

Handlingarna har dock varit svåra att skilja från verkliga avtal, och disciplinnämnden säger även att det faktum att mäklaren har just mäklare som sin yrkesroll ytterligare stärker den bilden vilket utgör ett problem då handlingarna i sin tur kan användas för bedrägliga syften.