Mäklare: "Flera faktorer har samverkat för att hålla tillbaka bostadsmarknaden"

Här är faktorerna som mäklarna anser varit bidragande till avmattningen på bostadsmarknaden.

En majoritet av Fastighetsbyråns mäklare anser att det skärpta amorteringskravet haft påverkan på bostadsmarknaden och bidragit till avmattningen på denna. Enligt en undersökning som mäklarföretaget genomfört så håller 7 av 10 med om det påståendet. Dock med stor variation beroende på var i landet som mäklaren är verksam - i Stockholm håller exempelvis 73 procent med, medan det i Malmö bara är 10 procent som gör det.

Över hälften av mäklarna anser dessutom att det skärpta amorteringskravet borde tas bort.

- Åtgärder för att minska belåningsgraden har varit nödvändiga men det är olyckligt att politikerna inte gjort något annat, för till exempel att öka rörligheten på marknaden. Nu måste hela bostadspolitiken ses över, inklusive en utvärdering av det skärpta amorteringskravet. Jag hoppas verkligen att arbetet med en bred, långsiktig bostadsreform redan är igång, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Andra faktorer som mäklarna menar påverkar bostadsmarknaden negativt är att husägarna är osäkra på hur marknaden kommer att utvecklas framöver och att bankerna blivit mer restriktiva i sin utlåning.