Majoritet tror på stigande bostadspriser

Många letar hus just nu.

Många letar hus just nu. Foto: Marlén Eskilsson.

Bostadsägare är positiva till bostadsmarknaden och tror på prisuppgångar även framgent.

Det är högt tryck på husmarknaden och ett ganska begränsat utbud vilket håller prisnivån uppe. Husägarna själva tror att situationen kommer att hålla i sig. I en undersökning svarar en klar majoritet att de tror på fortsatt stigande bostadspriser.

Sett på ett års sikt handlar det om 69 procent som tror på fortsatt stigande priser, endast 2 procent tror att de sjunker. På tre års sikt sjunker siffran och endast 1 procent tror att priserna sjunker.

- Optimismen bland bostadsägarna har fått rejält fäste efter den stora nedgången i april förra året. Många prognosmakares farhågor under mars 2020 om kraftigt fallande bostadspriser och uttalanden om massarbetslöshet till sommaren påverkade uppenbart hushållens förväntningar i kraftigt negativ riktning. Vi själva tillhörde de mer optimistiska bedömarna, då vi trots pandemin, inte trodde på något prisfall på bostäder under året. Men ingen prognosmodell i världen hade kunnat fånga upp den oväntat stora prisuppgången på bostäder under pandemin, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije.

Banken slår fast att bostadsägare har en lite mer optimistisk bild än hushåll rent generellt. Men att samstämmigheten ändå är ovanligt stor mellan dessa två grupper just nu.