Fortsatt minskning i hushållens tro på huspriserna

Stigande boräntor och stram kreditgivning gör att många hushåll tror att huspriserna vänder nedåt.

Hushållen tror att huspriserna vänder.

Hushållen tror att huspriserna vänder. Foto: Marlén Eskilsson.

I början av året var det en klar majoritet som trodde på stigande huspriser framöver. Men de senaste mätningarna från olika analysföretag visar på fallande tilltro bland hushållen. Nu är det bara en liten majoritet som fortfarande tror att priserna fortsätter uppåt under året, detta enligt senaste undersökningen som Kantar Sifo genomfört.

Det är de stigande boräntorna som flest anger som orsak till vändningen, men även bankernas strama kreditgivning. De som fortfarande tror på stigande huspriser säger att det beror på att efterfrågan ännu är hög. 

Även bankernas experter tror på fallande huspriser. Där är den bilden än mer tydlig.

– Även om vi, till skillnad från i inledningen av pandemin, nu inte ser samma dramatiska fall i prisförväntningarna så är det ett kraftigt fall. Vi spår själva fallande bostadspriser på ett års sikt till följd av stigande bostadsräntor. Sett ur det perspektivet är bostadsägarna som grupp mer optimistiska än vi, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB.