Lugn prisutveckling på bostäder

På lång sikt står bostadspriserna stilla, men det skymtas en svag uppgång under mars månad.

Både hus- och bostadsrättspriserna slutade på en 1-procentig uppgång under mars månad. Det innebär att trenden med små uppgångar, prisutjämningar och ibland mindre prisfall fortsätter. Så har det varit under i alla fall de sista två åren.

- Det är unikt att vi har så små prisjusteringar under så lång tid. Det kan fortfarande variera mycket från bostad till bostad men känslan är också att marknaden överlag stabiliserat sig. Amorteringskraven börjar sätta sig och vi har landat på en prisnivå som både säljare och köpare accepterar. Efter en lång period som präglats av avvaktande konsumenter ser vi under mars en större aktivitet och ökning i antal affärer än vi sett på länge, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Kollar vi bara på huspriserna kan vi se att dessa ökar med 1 procent i samtliga storstadsområden. Årstakten i Göteborg ligger på samma siffra. Årstakten i Stockholm ligger dock på -2 procent, medan Malmö sticker ut med +4 procent.

Mäklarstatistiks siffror visar dock att priserna är relativt stillastående sett över längre tid - både på tre månaders sikt och på årsbasis. 

Huspriser mars 2019

HUS 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS
Riket + 1% + 1% ± 0% 3 199 000
Stor-Stockholm + 1% + 1% - 2% 5 569 000
Stor-Göteborg + 1% + 1% + 1% 4 766 000
Stor-Malmö + 1% + 2% + 4% 4 172 000