Länsstyrelsen avslår Försvarsmaktens överklagan - husägarna får ha solceller

Sju husägare har fått rätt att sätta upp solceller på taken trots att Försvarsmakten anser att det kan påverka deras anläggningar.

I februari stoppade Försvarsmakten sju husägare i Näset från att ha solceller på sina tak. De hänvisade till rikets säkerhet. Men kommunen valde, efter diskussioner, avslag och en tur hos regeringen, slutligen ändå att bevilja bygglov. Försvarsmakten överklagade detta till länsstyrelsen, och nu har länsstyrelsen kommit med besked. De har beslutat att gå på husägarnas linje.

Enligt länsstyrelsen har Försvarsmakten inte kunnat påvisa att deras anläggningar blir störda av husägarnas solcellsinstallationer.  

De sju husägarna känner sig försiktigt hoppfulla inför framtiden, men har ändå en viss oro inför att det ska dyka upp mer problem eftersom det redan varit många turer kring detta.

Solcellsanläggningars eventuella påverkan på totalförsvarets anläggningar utreds just nu av Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten efter beslut av regeringen. Hur detta kommer att påverka husägare i framtiden återstår att se.