Byggahus.se

Länsstyrelsen avslår Försvarsmaktens överklagan - husägarna får ha solceller

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida · 2 407 inlägg

  Redaktionen

  På konsumentens sida
  • Laddar…
 2. torbeno
  Husägare · Västra götaland · 1 706 inlägg

  torbeno

  Husägare
  Försvarsmakten drog sitt trumfkort ”rikets säkerhet” och lutade sig belåtet tillbaka i soffan, förvissade om att de skulle få rätt utan att behöva komma med några bevis eller annat. Det funkar ju alltid annars för dem men kul att läsa detta, ger ju viss förhoppning om att andra motarbetade projekt kan få liv.
   
  • Laddar…
 3. A
  Anonym
  Jag tolkar ditt inlägg som att krigsmakten i Sverige är till för att sätta käppar i hjulet på olika samhällsprojekt av ren illvilja.

  Varför Krigsmakten sällan förklarar anledningen till 100% är för att det förmodligen då blir allmänkännedom. Vilket gör att fi inte behöver lägga så mycket resurser på att söka upp informationen då den till 100% står beskriven ingående i en rapport.

  Krigsmakten består av vanliga personer från i princip alla samhällsklasser. Det är med andra ord mycket möjligt att din granne jobbar i någon del av myndigheten. Det är alltså inga personer som är genuint elaka.

  Med det sagt så är det sorgligt att konstatera att vi är så fredsskadade att vi idag inte ens kan acceptera att vissa anläggningar och utrustning behöver hemlighållas. I princip inte för medborgaren men då man inte kan lita på att medborgaren kan hålla tyst så får man helt enkelt dölja för alla som inte behöver kunskapen för att förhindra fi att komma över informationen.

  Så dina motarbetade projekt är inte motarbetade av personliga skäl mot dig. Du kan vara övertygad om att det finns starka skäl till varför krigsmakten säger stopp!
   
 4. torbeno
  Husägare · Västra götaland · 1 706 inlägg

  torbeno

  Husägare
  i mitt fall rör det sig om vindkraft. Jag vet att vindkraft är bespottat av många i samhället men fakta är att produktionen har gått från knappt 1 TWh år 2010 till 20 TWh i år (prognos). Det hade varit än mer om inte försvaret hade satt käppar i hjulen.
  Jag klistrar in en längre förklaring hämtad från Svensk Vindenergi.
  ”Vad är Försvarsmaktens vindkraftsstopp?

  Försvarsmakten får yttra sig inför alla beslut om att tillåta etablering av vindkraftverk. Genom sin starka ställning i miljölagstiftningen har Försvarsmakten i praktiken fått vetorätt mot nya vindkraftverk. Denna de facto vetorätt används flitigt, ofta med hänvisningar till ”rikets säkerhet” när en vindkraftsetablering stoppas. Detta gör det omöjligt att pröva rimligheten i Försvarsmaktens ställningstagande och hindrar också vindkraftsprojektören från att förändra vindparkens utformning för att på så sätt kunna få den godkänd.

  2010 åberopade Försvarsmakten sitt veto och införde vindkraftsförbud i en radie av 40 kilometer runt sina flygplatser (stoppområden). Därefter har restriktionerna vidgats så att även MSA-ytor, skjutområden och områden omkring väderradarstationer utesluter vindkraft. Olyckligtvis är detta ofta områden där vindförhållandena är som bäst. Sammanlagt motsvarar försvarets vindkraftsrestriktioner söder om Gävle nu mer än halva landytan (51 procent).

  I samband med införandet av stoppområdena började Försvarsmakten att överklaga redan lämnade tillstånd (de flesta PBL-ärenden från tiden före 2009) som man tidigare inte hade haft några invändningar mot. Får Försvarsmakten rätt skall vindkraftverken rivas. Flera av dessa ärenden har överklagats ända till regeringen som ofta har gått på Försvarets linje fullt ut. Utan att ifrågasätta om enstaka tillkommande vindkraftverk kan påverka Försvarsmaktens verksamhet. Utan att väga in hänsyn till sökandes rätt till rättssäkerhet och förutsebarhet i processen.

  Totalförsvarets forskningsinstitut FOI har haft uppdraget att göra en internationell jämförelse i frågan om militär verksamhet och vindkraft. Rapporten visar att det svenska försvaret skaffat sig spelrum omkring flygbaserna som inte liknar förhållandet i något annat land. Utredningen kunde heller inte redogöra för skäl till varför det svenska försvaret har så stora restriktioner kring vindkraft.

  Försvarsmaktens oförmåga att samexistera med vindkraft är ett svenskt fenomen. Vindkraft är en vanlig företeelse i hela världen och ett modernt flygvapen bör kunna hantera dessa vindkraftverk. Det borde vara självklart att Försvarsmakten ska kunna verka i den miljö den uppträder i, vilket i dagsläget och framöver kommer att vara ett landskap med vindkraft.”
   
 5. C
  Medlem · 9 087 inlägg
  Bra text!
  Det är så klart inte illvilja det handlar om, utan minsta motståndets lag.
  Den bild som målats upp i media handlar väl snarare om att man slentrianmässigt säger nej och sedan tar till försvarshemlighetsargumentet för att slippa lägga fram sakliga skäl. Nog skall det väl gå att förklara på en tekniskt specifik nivå vad man ställer för krav utan att avslöja några hemligheter?
   
 6. A
  Anonym

  Nu borde inte jag gå i polemik med dig! Jag har ingen rätt att uttala mig officiellt för krigsmakten. Gör det i egenskap av initierad pensionär.

  Men vi kan väl backa bandet lite och titta på när gsm master sköt upp ur jorden som svampar utan att flygvapnet fick information om alla lägen med nya master. Det var på den tiden vi hade ett flygvapen.

  I princip varje månad upptäcktes vid lågflygnings övningar nya master som inte var inrapporterade vilket påverkade flygstridsövningar.

  Vad det gäller vindkraftverk tänker jag inte gå in på alla detaljer om vad det är som påverkar.

  Sydväst om F17 ligger en vindkraftspark som jag nu har fått höra ska plockas ner. En möjlig anledning kan vara som jag snappat upp i samtal, att skulle en Jas 39 få problem vid start så ska dom vika av sydväst för att undvika att hamna i Ronneby centrum. Detta uppskattades inte av förarna som skämtsamt funderade på hur det skulle kännas att trassla in fallskärmen i ett rotorblad på ett vindkraftverk och hur många varv det skulle generera innan centrifugalkraften skickade dom i tangentens riktning.

  Japp! Vindkraftverk påverkar olika delar av krigsmakten negativt. Både sjöstridskrafterna och flygvapnet hur och varför är förmodligen inte hemligt då alla länder har samma problem. Det som kan vara problemet är var du tänker lägga parken (se ovan) Det finns fler anledningar om varför själva placeringen är olämplig i vissa fall och den kommer du förmodligen inte få ta del av.

  Fallet ovan är förmodligen inte huvudanledning till varför parken ska plockas ner sydväst om F17 men visar på att det finns många sidor på ett järnspett.

  Fortfarande så är det så att oavsett vad militären tycker om vindkraftverk så skulle det inte påverka ett beslut om huruvida en vindkraftspark skulle få byggas. Krigsmakten yttrar sig bara i ärendet och talar om att de inte finner det lämpligt. Rikets säkerhet används som term för att inte avslöja varför.

  Du kan vara övertygad om att det finns flera fall där det inte har hjälpt utan krigsmakten har blivit överkörd och får då planera om verksamheten. Då omplaneringar kostar pengar och krigsmakten är ett särintresse så utgår inga nya pengar för omplanering utan får tas från andra delar av särintresset.

  Allt går att lösa men det kostar pengar. En del lösningar kostar mer än andra!
   
 7. A
  Anonym
  Problemet är att väldigt få myndigheter sitter och förklarar sina beslut. Det som lätt inträffar är att börjar du förklara en sak så försöker motparten hitta på lösningar som slår hål på de enkla förklaringarna och till slut hamnar du i en situation där du måste dra fram den egentliga orsaken, som är hemlig.

  Myndigheter och regeringen är inte en samtalspartner som du kan försöka överträffa med argument. Det är en byråkrati med lång erfarenhet som har lärt att ha en långsiktig plan, inte att slå som en vindflöjel när vinden vänder.

  Ibland är det så enkelt att "order, kontraorder tillsagt gäller och sunt förnuft råder" (En liten flygvapen slogan.) Förövrigt lite kuriosa, i armen är en order en order i flygvapnet är en order ett underlag för diskussion.

  Många gånger fattas beslut utifrån strategier och planer, att ändra dessa innebär att resurser tas från något annat. Att hela tiden berätta varför man fattar beslut är samtidigt resurskrävande och plötsligt har du vävt in dig och det slutar med att du berättar något du inte skulle avslöja.

  Är du förälder så vet du att ibland berättar man inte allt för barnen utan de små får helt enkelt acceptera att pappa säger nej. Orättvist? japp! Nu har du lärt dig att livet inte är rättvist.
   
 8. C
  Medlem · 9 087 inlägg
  Klart de gör. Tvärtom ägnar svenska myndigheter avsevärd tid till att bereda, dokumentera och kommunicera sina beslut. Den som träffas av ett myndighetsbeslut har rätt till rättslig prövning, osv. Resurskrävande? Ja mycket, men väldigt grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Går beslutsfattande i offentlig förvaltning att jämföra med en förälder som självständigt och godtyckligt fattar beslut om vad deras barn får göra? Nej!

  Hemligt eller inte så måste besluten fattas på sakliga grunder. Och när varken vetenskap eller sunt förnuft kan förklara ett beslut så finns det all anledning att misstänka att beslutet inte är fattat i tillbörlig ordning. Uppenbarligen höll Länsstyrelsen med i detta fall.
   
  • Laddar…
 9. A
  Anonym
  Blev nog lite otydlig!

  Lätt att få intrycket att jag menar att alla beslut en myndighet fattar inte berör medborgaren och att myndigheter inte informerar medborgaren.

  Så menar jag verkligen inte!

  Vissa beslut som fattas är dock hemliga och där kommer du inte få möjlighet till att samtala om bästa lösningen. Börjar man försöka förklara beslut som fattas på grunder där du inte kan berätta varför, eftersom det är hemligt. Då blir det enklare att hänvisa till rikets säkerhet.

  Det finns verksamhet som påverkas av master och vindkraftverk. Vill du inte tro på det? Inget jag kan påverka tydligen.

  Försökte bara förklara att krigsmakten inte har intresse av att hindra dig att placera solceller på taket eller smälla upp en vindkraftspark bara för att djävlas lite så där i allmänhet.

  Du tror inte att det är så och jag vet att det är så. Sen kan vi fäktas hur mycket som helst i den frågan.

  Rikets säkerhet och hemligt är just rikets säkerhet och hemligt. Att länsstyrelser och ibland regeringen ändrar krigsmaktens beslut är för att vi lever i en demokrati och beslut fattas av folkvalda i riksdagen. Det behöver inte innebära att länsstyrelsen eller regeringen och riksdagen alltid fattar korrekta beslut.

  Det innebär inte heller att krigsmakten alltid har rätt i alla frågor. Men det finns alltid en orsak och en kostnad för att ändra verksamheten. Jag gissar att länsstyrelsen väger samhällsnyttan mot krigsmaktens kostnader i vissa fall och i andra fall bifaller dom krigsmakten.

  Att du kräver att få reda på all information om varför det inte alltid är lämpligt med solceller eller vindkraft eller för den delen annan verksamhet innebär inte att du kommer att få den informationen. Hemligt är just hemligt av en anledning.

  Därmed avslutar jag detta och konstaterar att vi inte förstår varandra. För mig är det naturligt att det finns verksamheter som påverkar rikets säkerhet och att det finns saker som man inte berättar om. För dig är det onaturligt att inte få all information om allt som du vill veta.

  Vi får acceptera att vi är olika och med det önskar jag dig en trevlig helg.
   
  • Laddar…
 10. E
  Medlem · Stockholms · 12 inlägg

  Eriond

  Medlem
  Intressant att det är just intresseorganisationen Svensk Vindenergi som du väljer att citera.:rolleyes:
  Mitt favoritstycke måste vara:
  Vilka studier kring ett lands militära verksamhet kontra samma lands vindelsproduktion kan Svensk Vindenergi referera till? Nu utgår jag från att det var ett syftningsfel när de skrev "Försvarsmaktens oförmåga", då det svårligen kan ha varit annat än just ett Svenskt fenomen eftersom försvarsmakten i allra högsta grad är just Svensk.
  Men poängen som redogjorts tidigare står sig fortfarande: Kommersiella särintressen (läs: Vindkraft) kommer inte stå över förmågan att vidmakthålla ett lands territoriella suveränitet. I första hand ser vi till att skapa en fredlig miljö inom vårt lands gränser, därefter kan vi fundera på vilken typ av elproduktion vi ska, eller inte ska ha, och var den får vara placerad. För mig och många andra är den här ordningsföljden en självklarhet, men uppenbarligen inte för alla. Jag har länge letat efter en lämplig term att benämna dessa individer med, och nu fått den av 1066Hastings: "Fredsskadad" :rofl:
  För den som är intresserad av att skaffa sig en mer nyanserad bild av vad som driver vindkrafts-sverige, kan jag rekommendera boken Vindkraftsbluffen. Spoiler: Det är inte vinden.
  Inte för att den boken är en absolut sanning, men ju mer man vet desto klokare beslut kan man fatta. Det är förvånansvärt många som tror att man kan dra "miljö-kortet" och sen belåtet luta sig tillbaka i soffan...
   
 11. H
  Medlem · Kronoberg · 1 496 inlägg

  Harald Blåtumme

  Medlem
  Hur ser ägandet av den ”svenska vindkraften” ut? Någon som utrett detta?

  Kan vara intressant att ha en bild av var våra skattesubventioner hamnar i slutänden, allt inkluderat.
   
 12. torbeno
  Husägare · Västra götaland · 1 706 inlägg

  torbeno

  Husägare
  Nu har du ju ingen vetskap om vad det handlar om för projekt här och jag mycket ringa intresse i att delge dig någon mer info. I rest my case
   
 13. useless
  Lök. · Gävleborg · 19 456 inlägg

  useless

  Lök.
  • Laddar…
 14. P
  Medlem · 77 inlägg

  Peternow

  Medlem
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.