Lampknapp kan antända spritade händer

En strömbrytare.

En strömbrytare.

Vänta med att tända lampor tills dina spritade händer har torkat.

Brytgnistan som uppstår när en lampa tänds kan sätta eld på din hand om du har nyspritade händer. Alkoholångan i handdesinfektionen kan nämligen antändas.

- Det har hänt med relativt grava brännskador på händerna som följd, säger Johannes Forsberg, handläggare för brandfarliga varor vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), till Sveriges Radio.

Fallen är få men MSB uppmanar ändå människor att se upp med detta.

Har du precis spritat händerna bör du vänta med att trycka på brytaren tills handen har lufttorkat helt.