Kraftig ökning av solcells-ärenden hos ARN

Antalet ärenden hos ARN som rör solceller ökade kraftigt under sista halvåret i fjol.

Antalet anmälningar mot solcellsföretag ökar hos Allmänna Reklamationsnämnden. Från 15 ärenden andra halvåret 2021, till 134 stycken under samma period i fjol.

Intresset för solceller har exploderat, så att anmälningarna till Allmänna Reklamationsnämnden ökar kommer inte som någon överraskning. Däremot är Anna Werner, vd för Svensk solenergi, tydlig med att det är en tråkig utveckling.

- Det är klart att det blir många fel när man gör så många installationer, men det ska inte bli så många fel. Det ska inte behöva hamna i Allmänna Reklamationsnämnden, då är det något som har gått fel. Åtminstone kommunikationsfel, men antagligen också andra fel, säger hon till SVT Nyheter.

SVT har begärt ut samtliga anmälningar och undersökt vilken typ av ärenden det handlar om. Främst är det fråga om husägare som upplever att de inte får ut avtalad effekt eller att uppkopplingen mot elnätet dröjer (delvis på grund av bristen på växelriktare). Men det förekommer även anmälningar om olika typer av skador på panelerna eller på taket efter installationen.