Lång väntetid och många konflikter kring solceller

Intresset för solceller har ökat så kraftigt att det på vissa håll i landet är flera månader väntetid.

De höga elpriserna och osäkerheten kring oljetillgång i världen gör att många tittar på att installera solceller, ovanligt många. Samtidigt råder det brist på installatörer rapporterar SVT Nyheter.

– Vi hade med i planen att efterfrågan skulle växa men inte så mycket som det blev, säger regionchef Andreas Karlsson, Svea Solar.

Störst är bristen i Kalmar, där väntetiden just nu är fyra månader. Men även i andra regioner råder det personalbrist och man har svårt att finna rätt kompetens.

Samtidigt rapporteras det från Allmänna Reklamationsnämnden om att ärendena som rör solceller ökar. Exempelvis är det konflikter mellan företag och privatpersoner kring kvaliteten på installationen, bränder som uppstått, men även att det förekommer husägare som fått färre solcellspaneler än utlovat.

– Man klagar på dåligt utförd installation och att man inte har fått anvisningar om hur det ska skötas när det gäller drift och underhåll att kablaget är bristfälligt utfört och att man är missnöjd med installatören säger Jonas Bengtsson, Elsäkerhetsverket.

En solcellsinstallation kräver hög kompetens och en bred förståelse. Exempelvis ska taket hålla för installationen i så många år som installationens tekniska livslängd, och installationen ska ske på ett säkert vis så att det inte uppstår bränder, ljusbågar eller strömförande plåtdetaljer.

Även försäkringsbolagen har uppmärksammat den låga kvaliteten på vissa installationer och Svensk Försäkring efterfrågar nu krav på besiktning.