Open Infra återigen i konflikt i ARN

Fiberinstallatören säger att de inte behöver återställa husägarens uppfart förrän alla installationer i området är utförda.

Grävningen utfördes i Valltentuna under vintern på husägarens 30 meter långa infart och parkering. När snön sedan smälte upptäcktes ett djupt dike över infarten, och att parkeringen blivit mjuk och ojämn.

Grävningen utfördes i Valltentuna under vintern på husägarens 30 meter långa infart och parkering. När snön sedan smälte upptäcktes ett djupt dike över infarten, och att parkeringen blivit mjuk och ojämn. Foto: Google Maps

Efter fiberinstallationen har en husägare i Vallentuna problem med sin uppfart. Installatören Open Infra Core har lämnat ett drygt 30 centimeter djupt dike tvärs över infarten, samt så ligger det stora stenar på uppfarten och marken är mjukare än tidigare. Husägaren vill ha tillbaka sin platta, hårda parkering och även få en fungerande infart igen.

Husägaren var under uppfattningen att både uppfart och infart skulle återställas i anslutning till att installationen var klar. Men företaget hävdar att det inte funnits någon sådan överenskommelse.

- I avtalet står det inte något om när bolaget kommer att återställa. Open Infra hanterar alltid återställningarna när projektet är slutfört, vilket är när samtliga adresser blivit driftsatta. Bolaget kan inte ge något exakt datum på när detta blir, skriver de till Allmänna Reklamationsnämnden.

Fiberinstallatören Open Infra har skymtats återkommande gånger i konflikter med sina kunder, det har ofta handlat om att man inte kunnat lösa konflikten själv och att kunden känt sig nödgad att ta den vidare till Allmänna Reklamationsnämnden. Så har alltså även denna husägare gjort.

Allmänna Reklamationsnämnden delar inte Open Infras bedömning av hur ingånget avtal bör tolkas. Enligt deras analys är det glasklart att husägaren haft fog att tro att marken skulle återställas direkt efter grävning och installation.

Avtalet lyder: "Efter grävning och förläggning av kabel sker återfyllning med befintliga jordmassor till återställningsbar yta. Leverantören sår inte nytt gräs, planterar inte buskar eller träd, lägger inte plattor eller företar liknande ytlig återställning."

 Nämnden rekommenderar därför Open Infra att snarast, och utan kostnad för husägaren, fullfölja avtalet.