Livsmedelsverket bemöter kritik om för höga riktvärden

Uppdaterad 3 februari 2017 11:45 · Publicerad 3 februari 2017 11:45

Myndighet anser inte att de satt riktvärdet för PFAS-ämnen i dricksvatten för högt.

Livsmedelsverket bemöter kritik om för höga riktvärden
Hushåll med egen brunn får själva testa sitt dricksvatten för att se vilka ämnen det innehåller. Foto: Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket anser inte att det svenska riktvärdet för PFAS-ämnen i dricksvattnet är för högt satt. I dagsläget är högsta tillåtna nivån 90 nanogram PFAS per liter vatten, och enligt myndigheten är det tillräckligt.

– Vi räknar ihop elva ämnen och räknar med att alla är lika giftiga som PFOS (ett PFAS-ämne, reds. anm.), trots att vi vet att de inte är det. Så det är en försiktig hållning. Med den kunskap vi har nu är det god marginal i vår rekommendation, säger Anders Glynn, riskvärderare på Livsmedelsverket, till Nyteknik.se.

Uttalandet kommer efter att en dansk professor riktat kritik mot Livsmedelsverkets riktvärden. Enligt professorn borde riktvärdet vara 0 för människor som redan fått i sig höga halter. Han säger även att de svenska riktvärdena innebär en risk för att få en dålig effekt av vaccinationer.

Livsmedelsverket håller dock inte med i den bedömningen. De pekar på att de sätter sina riktvärden utifrån EU:s livsmedelsmyndighet Efsa:s riskbedömningar och att dessa har god tillförlitlighet.

Elina Blom Westergren
red@byggahus.se