Livsmedelsverket bemöter kritik om för höga riktvärden

Hushåll med egen brunn får själva testa sitt dricksvatten för att se vilka ämnen det innehåller.

Hushåll med egen brunn får själva testa sitt dricksvatten för att se vilka ämnen det innehåller. Foto: Livsmedelsverket.

Myndighet anser inte att de satt riktvärdet för PFAS-ämnen i dricksvatten för högt.

Livsmedelsverket anser inte att det svenska riktvärdet för PFAS-ämnen i dricksvattnet är för högt satt. I dagsläget är högsta tillåtna nivån 90 nanogram PFAS per liter vatten, och enligt myndigheten är det tillräckligt.

– Vi räknar ihop elva ämnen och räknar med att alla är lika giftiga som PFOS (ett PFAS-ämne, reds. anm.), trots att vi vet att de inte är det. Så det är en försiktig hållning. Med den kunskap vi har nu är det god marginal i vår rekommendation, säger Anders Glynn, riskvärderare på Livsmedelsverket, till Nyteknik.se.

Uttalandet kommer efter att en dansk professor riktat kritik mot Livsmedelsverkets riktvärden. Enligt professorn borde riktvärdet vara 0 för människor som redan fått i sig höga halter. Han säger även att de svenska riktvärdena innebär en risk för att få en dålig effekt av vaccinationer.

Livsmedelsverket håller dock inte med i den bedömningen. De pekar på att de sätter sina riktvärden utifrån EU:s livsmedelsmyndighet Efsa:s riskbedömningar och att dessa har god tillförlitlighet.