Golv

ARN: "Klickgolv som glider isär bör åtgärdas"

Klickgolv från Ikea.

Klickgolv från Ikea. Ikea.

Det är inte husägarens ansvar att rätt produkter köps in och används vid montering av exempelvis klickgolv.

En husägare i Växjö får ARN-beslut med sig efter att ha anmält ett golvföretag för bristande golvmontering. Mannen köpte ett klickgolv och lät företaget montera detta i samband med en större köksrenovering. En tid senare började klickgolvet glida isär och det visade sig att monteringen inte var fackmässig. Bland annat på grund av en foam som använts men som var felaktig.

Företaget motsätter sig inte husägarens krav. De skriver istället, som svar på anmälan, att de erbjudit sig att åtgärda golvet.

- NN svarade att det lät jobbigt och som ett stort jobb vilket han vill fundera på för att sedan återkomma. Det skedde inte utan istället kom anmälan till nämnden, skriver företaget.

Vidare konstaterar de att det är husägaren själv som köpt in foamen och att de då utgått från att det är denna som ska användas.

Husägaren själv säger i anmälan att snickaren inte velat åtgärda felen. Han ska vid första kontakten ha sagt att golvet var korrekt lagt, och efter påtryckningar fortsatt att hävda detta. Så här skriver anmälaren:

- Den foam som använts som underlag är inte lämplig utan är för mjuk vilket gör att klicklåsningen släpper. Golvet ska inte heller läggas under skåpstommar eftersom det gör att golvet inte längre kan röra sig. Leverantören erbjöd sig även att instruera Active I&M hur felen skulle åtgärdas. Snickaren svarade åter att han lagt golvet rätt men tackade för informationen och sa att han inte skulle lägga på samma sätt igen.

Allmänna Reklamationsnämnden konstaterar i sitt beslut att företaget i sitt svar på anmälan inte bestridit att golvet är felaktigt monterat, därmed anses detta vara bekräftat. Att husägaren själv köpt in foamen spelar heller ingen roll, det är upp till företaget att se till att rätt produkter är inhandlade och används. De rekommenderar därför företaget att åtgärda felet.

- Bolaget rekommenderas att utan kostnad avhjälpa felet på ett fackmässigt sätt och i enlighet med golvleverantörens anvisningar.