NCC utförde dålig asfaltering - ärendet upp i ARN

Nylagd asfalt, dock inte husägarens.

Nylagd asfalt, dock inte husägarens. Foto: Creative Common

Asfalteringen höll inte för vanlig biltrafik och husägaren vill att arbetet görs om.

En husägare i Tumba fick problem med sin asfalterade uppfart efter att ett geoenergibolag kört med tunga fordon på denna. Företagets försäkringsbolag lovade att ta hand om kostnaden för återställande, och en offert från företaget NCC accepterades. Men när arbetet var klart upptäckte husägaren problem med asfalten. Den grusas sönder och får missfärgningar.

När husägaren påtalade detta för byggföretaget lyckades man inte komma överens om hur felen skulle åtgärdas. Husägaren menar på att NCC använt en felaktig bindningsmassa.

NCC:s arbetsledare har flera gånger erkänt att han använt ett annat material än det som står på offerten.

- NCC:s arbetsledare har flera gånger erkänt att han använt ett annat material än det som står på offerten. NCC lovade att återställa asfalten till våren eftersom det blev för kallt för att göra om uppfarten under hösten, men när det väl blev dags vägrade bolaget att göra det. I juni 2020 gjorde husägaren en besiktning av uppfarten som inte godkändes eftersom arbetet inte är fackmässigt utfört, går att läsa i husägarens anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.

Husägaren skriver även att det tidigare grundmaterialet var finkornigt men att NCC lagt grova stenar, vilket ytterligare försämrat slutresultatet.

Men NCC menar på att deras egna undersökningar visar att de har använt rätt material och metod. De har kontrollerat vad som hämtats ut hos Asfaltsverket och att detta stämmer med vad som står i deras offert. De skriver vidare att de accepterar de tre fel som besiktningsmannen påtalat, men menar på att åtgärden borde vara portätning, inte omläggning av hela asfalten såsom husägaren önskar.

- Att riva upp hela asfalten är ett onödigt omfattande ingrepp som inte är nödvändigt för att avhjälpa anmärkningarna och står inte heller i proportion till anmärkningarna. Bolaget har rätt att välja det avhjälpande som är lämpligt och fackmässigt om inte NN har särskilda skäl för att avvisa erbjudandet. Sådana skäl föreligger inte. Det föreligger inte heller någon grund för hävning, skriver de som svar på anmälan.

Allmänna reklamationsnämnden har granskat inkommet material. Eftersom det inte finns några bevis på att det skulle vara fel material och byggföretaget har godtagit att åtgärda felen, så har inte husägaren rätt till hävning. Omläggning av asfalten uppges inte stå i proportion till felen. Därför rekommenderar man NCC att kostnadsfritt avhjälpa felet på ett fackmässigt sätt.