Värme, Värmepumpar

Installera luft/vattenvärmepump – steg för steg

Lena och Bengt Johansson bestämde sig nyligen för att byta ut värmesystemet i sin 50-talsvilla i Veberöd. Byggahus.se var på plats under installationsdagen då villans gamla värmepanna ersattes med en ny luft/vattenvärmepump.

Bengt i Veberöd installerade en ny luft/vattenvärmepump i 1,5-plansvillan.

Bengt i Veberöd installerade en ny luft/vattenvärmepump i 1,5-plansvillan. Foto: Lars Bärtås

Vinter/vår 2019: planering för nytt värmesystem

Lenas och Bengts 1,5-planvilla i Veberöd är byggd 1951 och själva har de bott i huset sedan 1979. Under många år värmde de villan med eldningsolja, men när oljepriset började stiga i början av 2000-talet valde de att koppla till en pelletsbrännare på den befintliga kombipannan (Albinpannan). Uppvärmningen med pellets har fungerat ”tämligen problemfritt” sedan dess, men under vintern 2019 började växlaren i pannan att krångla.

– Det fanns inte längre några reservdelar att tillgå, så vi övervägde att antingen investera i en ny pelletspanna eller ändra uppvärmningssätt och sätta in en luftvattenvärmepump, såsom flera av våra grannar gjort, berättar Bengt.
Lena, som beskriver sig som en ”aktiv konsument”, började undersöka marknaden och de olika uppvärmningsalternativen.

– Kostnadsmässigt skulle det inte bli någon större skillnad mellan en ny pelletsanläggning och en ny värmepump, men vi tyckte att det senare alternativet kändes som en bekvämare lösning ”på äldre dar” jämfört med att köpa in och hantera pellets. Förhoppningsvis ger värmepumpen också något lägre driftskostnader totalt, säger Lena, som fört noggrann statistik över hushållets energiutgifter.

Lena Johansson väljer ut offert
Lena Johansson läser offerterna. Foto: Lars Bärtås

Offerter och referenser

Via en offerttjänst på nätet fick paret kontakt med olika lokala värmepumpsleverantörer. Fyra av dem besökte huset för att ta fram ett underlag. Det visade sig att deras offerter skilde sig ganska mycket åt, både vad gällde energiberäkningar och installationskostnader. Lena och Bengt hade gjort en egen energikalkyl, som de använde som jämförelseunderlag. Det stämde bäst med en av leverantörerna, som även installerat en värmepump hos deras grannar.

– Vi valde inte företaget med den billigaste offerten, utan utgick mer från bemötandet på plats och att grannen tyckte att den här leverantören var pålitlig. Prislappen är inte allt, tycker vi, utan snarare att leverantören har rätt kompetens och bra referenser.

Bengt vid egengjutet betongfundament
Bengt vid sitt egengjutna betongfundament. Foto: Lars Bärtås

Energikalkyl, val av värmepump och entreprenad

Lena och Bengt har i genomsnitt årligen förbrukat cirka 4600 kilo pellets, vilket motsvarar ungefär 22 000 kWh el per år. Paret har även använt två eluppvärmda radiatorer i källarutrymmena. Enligt leverantörens kalkyl är hushållets totala energibehov 24 991 kWh/år, inklusive uppvärmning och varmvatten. Den nya luft/vattenvärmepumpen ska värma upp 150 kvm boyta, plus källare, med 21 graders inomhustemperatur. Den totala förbrukningen med värmepumpen är beräknad till 8685 kWh/år, baserat på drygt 3000 timmars drifttid och en årsverkningsgrad på 2,88.

Värmepumpen är på 11 kW med inbyggd scrollprocessor (on/off). Inomhusenheten består av en elpanna (upp till 15 kW) med cirkulationspump, reglerutrustning och 180 liters slingberedare som ska kunna leverera drygt 60 gradigt tappvarmvatten.

Lena och Bengt har beställt en totalentreprenad, där leverantören ansvarar för alla delar av installationen. Men de har gjort en del förarbeten själva för att minska utgifterna. Bengt har gjutit betongfundamentet som värmepumpens utomhusenhet ska stå på, vilket ”gav en besparing på drygt en tusenlapp”. Han har också städat ut pelletsförrådet och monterat bort pelletsbrännaren som ”eventuellt går att sälja”.

Totalkostnaden för installationen hamnar enligt leverantörens offert på 124 600 kronor, exklusive rotavdrag. Förutom värmepumpen ingår två vattenburna radiatorer, som ska ersätta de befintliga elradiatorerna i källaren.

Gammal pannutrustning demonterad
Den gamla olje- och pelletsbrännaren demonterad. Foto: Lars Bärtås

Installationen steg-för-steg

1. Demontering av det gamla värmesystemet

Rörläggaren Pelle Persson är först på plats under installationsdagen. Han börjar med att stänga av elen i huset och koppla bort anslutningarna till den gamla värmepannan. En halvtimme senare anländer två demonterare som avlägsnar pannan och övrig utrustning som pumpar, expansionskärl och värmerör (som ska ersättas med nya kopparrör). Pannrummet städas i ordning för att förbereda installation av värmepumpens inomhusenhet.

Elektrikern Daniel Karlsson
Elektrikern Daniel förbereder inkopplingen av det nya systemet. Foto: Lars Bärtås

2. Elinstallation förbereds

Elektrikern Daniel Karlsson är på plats för att förbereda elsystemet inför inkopplingen av det nya värmesystemet. Husets huvudsäkring på 16 A ska stärkas upp till 20 A för att hantera en ökad effektbelastning när bränsleanläggningen ersätts med eldriven uppvärmning.

Håltagaren Johan Kristoffersson
Nya hål behöver tas upp i väggen till pannrummet. Foto: Lars Bärtås

3. Håltagning 

När pannrummet är utstädat anländer håltagaren Johan Kristoffersson. Luft/vattenvärmepumpen ska placeras på södersidan av huset, i nära anslutning till pannrummet. Johan borrar upp två större hål genom källarväggen, där värmerören för tillopp och retur mellan värmepumpen och inomhusenheten ska dras. Ledningen för tillopp (framledning) dras i det övre hålet och returledningen i det undre. Han borrar även ett mindre hål längre ner på väggen för att kunna ansluta ett dräneringsrör för kondensvattnet från utomhusenheten ned till pannrummets avlopp. Det är annars brukligt att kondensvattnet från värmepumpen leds till ett stuprör eller dagvattenledning utanför huset. Men Lena och Bengt tyckte att det var ett säkrare alternativ att avleda vattnet inomhus för att undvika eventuell isbildning på gångbanan vintertid.

Rörläggare monterar pumpen
Inomhusenheten installeras. Foto: Lars Bärtås

4. Värmepumpsenheterna installeras

Pelle och Daniel hjälps åt att sätta inomhusenheten på plats, där den gamla värmepannan tidigare stod. Frontpanelen är avlyft för att den inte ska skadas under arbetet. Pelle börjar montera kallt och varmt vatten så att det finns tillgängligt kallvatten att tillgå för husägarna.

Innerdelen installerad
Alla rör är prydligt anslutna. Foto: Lars Bärtås

Därefter monterar han innerdelens framledning och retur från värmesystemet samt säkerhetsventilerna och påfyllningsventilen till värmesystemet. Nästa steg är att fixa till kopparrören som ska anslutas till värmepumpen så att det blir en prydlig rördragning längs källarväggen ut mot genomföringarna. De utgående rördelarna ska skyddas med isolering en bit innanför väggen och genomföringarna tätas. I rören mellan enheterna cirkulerar vatten (i vissa andra värmepumpsystem används istället gas).

Pumpens utedel installerad
Värmesystemets utedel är installerad. Foto: Lars Bärtås

När inomhusenheten är i ordningsställd är det dags att montera värmepumpen utomhus. Pelle och Daniel hjälps åt med att förankra pumpen på betongfundamentet (som Bengt har gjutit) så att den står rakt och stabilt. Eftersom värmepumpen behöver fri passage för luftcirkulation monteras den cirka 40 centimeter ut från husväggen.

5. Elen kopplas på

Daniel har installerat två säkerhetsbrytare för att kunna stänga av värmepumpsenheterna separat. I modulens elcentral ansluter han kommunikationskabeln mellan inomhusdelen och värmepumpen, samt framledningsgivare och utegivare. Vidare kopplar han in strömförsörjningskablaget till husets elcentral. På värmepumpsenheten utomhus öppnar han ellådan och ansluter kommunikationskabel och strömförsörjningskabel.

Under tiden som Daniel arbetar med värmepumpsenheterna passar Pelle på att montera in de nya vattenburna radiatorerna i pannrummet och tvättstugan. När radiatorerna är inkopplade behöver Lena och Bengt inte längre använda de gamla elradiatorerna, som slukat mycket ström under vintern.

Manometer
Trycket i systemet visas på manometern. Foto: Lars Bärtås

6. Påfyllning och avluftning av systemet

När installationsarbetet är klart ska värmepumpsanläggningen anslutas till husets vattenburna radiatorsystem och tappvatten. Pelle öppnar tappställena och fyller på värmesystemet med vatten som ska cirkulera i systemet. Det är viktigt att ledningarna avluftas helt under påfyllning och att det blir rätt tryck i radiatorsystemet, vilket visas på manometern (börtryck) ovanför inomhusmodulen. När påfyllningen är klar stänger Pelle luftningsventilerna. Värmepumpen är nu redo för uppstart.

7. Värmesystemet injusteras och tas i drift

Pelle avslutar arbetet med att kontrollera värmesystemet och att vattenrör, skyddsmekanismer med mera är korrekt installerat. Han visar Lena och Bengt vilka inställningar som de kan göra på värmepumpens display. Tillsammans ställer de in kurvan för framledningstemperatur till radiatorerna, vilket senare kan finjusteras vid behov.

Bengt, Lena och entreprenören Gunnar Tjernberg.
Den ansvarige entreprenören, Gunnar Tjernberg, med Lena och Bengt Johansson. Foto: Lars Bärtås

Summering

Installationsarbetet påbörjades kl 06.45 och pågick fram till kl 19.30, då hela anläggningen var driftsatt. Fem personer har deltagit i arbetet, varav rörläggaren arbetat under cirka 13 timmar, elektrikern 8 timmar, håltagaren 3 timmar och de två demonterarna 1 timme. Den ansvarige entreprenören, Gunnar Tjernberg, har övervakat jobbet till och från under dagen.

Byggahus.se har efter installationen varit i kontakt med Lena och Bengt som meddelat att ”allt fungerar utan problem”. Vi lär få anledning att återkomma och se om husets nya uppvärmning stämmer med energikalkylen och om värmesystemet motsvarar husägarnas förväntningar.