Värmepumpar

Maxa värmepumpens effektivitet med en bra installation

Maxa värmepumpens effektivitet med en bra installation

Foto: Robin Toneby

Här berättar Robin Toneby hur du säkerställer att du får maximal utväxling av din investering när du köper en luft/vattenvärmepump. Det handlar mycket om att hitta en skicklig installatör som kan sitt jobb.

Att installera en luft/vattenvärmepump är idag ett av de vanligaste sätten för villaägare att minska kostnaderna för sin uppvärmning.

Tillverkarna tävlar med varandra i att berätta hur effektiva just deras pumpar är. En har värmefaktor (COP) på 5, en annan skryter om sin årsvärmefaktor (SCOP) på 3.6 och en tredje har fått A+++ i energimärkningen. Men spelar det egentligen så stor roll om inte installationen är bra utförd?

En felinstallerad eller feldimensionerad värmepump riskerar nämligen att bli en mindre bra affär. I dagsläget är det viktigare än någonsin att allt blir rätt då elpriset skenat i framförallt de elprisområden där den här typen av värmepump kanske passar allra bäst – i södra Sverige.

Dessutom har priserna på värmepumpar ökat en hel del och vi lär få se än kraftigare prisökningar även framöver om man nu ens lyckas få tag på en pump utan flera månaders väntetid. Många importörer och tillverkare har stora svårigheter med produktionen och väntetiden för en ny värmepump blir allt längre.

Läs mer: Jämförelse luft/vattenvärmepumpar - 5 av 13 är ett bra val

Luft/vattenvärmepump
Foto: Robin Toneby

Hur går då en installation till?

Installationen börjar med att du gjuter ett betongfundament där du ska placera utedelen. Många väljer att istället använda betongplattor. I båda fallen är det viktigt att underlaget inte sätter sig över tid.

I samband med detta är det viktigt att tänka på hur avfrostningsvatten från utedelen ska hanteras. Ofta är det bra om man kan avleda vattnet mot t.ex. en dagvattenanläggning.

Kontrollera alltid i offerten om den här delen av installationen ingår!

Robin Toneby
Robin Toneby

Värmepumpens utedel kopplar man därefter in mot en innedel – det kan antingen vara en hydrobox eller en elpanna. I de flesta fall byter man både innedel och utedel vid en nyinstallation, då enheterna kommunicerar med varandra.

Antingen kopplas värmepumpens utedel in med vattenrör eller så drar man in gasrör till innerdelen där man sedan växlar över värmen till innerdelen. I fallet med vattenrör ut till värmepumpen finns risk för frysning vid exempelvis långvariga elavbrott. Därför är det viktigt att isoleringen är noggrant utförd. Det är dessutom bra om det går att tappa ur de rör som ligger utanför huset på ett enkelt sätt.

Vid installation av system med gasrör in i huset krävs det att en kyltekniker gör installationen. De flesta tillverkare erbjuder idag lösningar med den här typen av s.k. splitsystem.

Sedan drar man fram till utedelen och kopplar in den på en egen grupp. Värmepumpanläggningen ska dessutom ha en egen jordfelsbrytare.

Tre ytterligare saker för att försäkra dig om en effektiv värmepumpsanläggning

Ovan är de vanliga moment som utförs i samband med en installation. För att ytterligare ge sig själv möjligheten till en anläggning med bra effektivitet (besparing), lång livslängd och problemfri drift finns flera viktiga punkter att ta hänsyn till:

1. Flera offerter med energikalkyl - jämför

Ta in flera offerter – ställ även frågor kring din installation och dina förutsättningar – så får du en känsla för företagets kunskapsnivå. Se till att du får en energikalkyl i samband med offerten. Med utgångspunkt ur en energikalkyl kan du sedan enklare jämföra olika offerter och hur de dimensionerat anläggningen. Är det stora skillnader mellan de olika offerterna och energikalkylerna behöver du ställa följdfrågor.

2. Översyn av det befintliga värmesystemet

Begär att de gör en översyn av radiatorer/golvvärme och ventiler m.m.

 • Behöver något bytas?
 • Är det risk att värmekretsen är smutsig?
 • Behöver filter eller magnetitfilter användas?
 • Kanske behöver man ta ett vattenprov?
Baksida värmepump
Foto: Robin Toneby

3. Vikten av framledningstemperatur

Alla sätt att minska den högsta framledningstemperaturen bra. Framledningstemperaturen är den temperatur vattnet i värmesystemet behöver ha ut från värmeanläggningen för att hålla den inomhustemperatur som ställts in.

Ett enkelt sätt att beskriva potentialen i att få ner framledningstemperaturen är att titta på skillnaden på energimärkningens SCOP värde vid olika typer av värmesystem. Tittar man t.ex. på Thermias värmepump Legend 10 har denna angivna värden för SCOP vid 35 graders framledning på 5,2 (ett golvvärmesystem) och för drift mot ett radiatorsystem är samma värde ”bara” 3,9.

Räknar man om detta till faktiskt energibesparing för ett hus med ett värmebehov på 20 000 kWh årligen blir skillnaden stor. Med ett golvvärmesystem respektive ett system med radiatorer kommer man behöva köpa 3846 kWh respektive 5128 kWh. Skillnaden i köpt energi är 1282 kWh.

Räknar vi med ett elpris på 2 kr/kWh och en livslängd på 20 år på värmepumpen ger detta en besparing på 51 288 kr.

Med beräkningen kan man lätt förstå att det finns många lönsamma åtgärder att göra i många värmesystem som syftar till att sänka framledningstemperaturen och som ger betydligt mer än att välja mellan två olika värmepumpar där skillnaderna generellt är relativt små. Att ta hänsyn till båda faktorerna är givetvis det bästa!

Vilken offert är den bästa?

När du har tagit in ett antal offerter är det dags att bedöma vilken offert som är bäst. Undvik då att stirra dig blind på sista raden, utan utgå från dina behov och vilka förslag de olika företagen lämnat. Beakta saker som:

 • Har man varit noggrann och gått igenom värmesystemet?
 • Har man lämnat förbättringsförslag?
 • Vad skiljer de olika offerterna åt?
 • Fick jag förtroende för företaget?
 • Beror skillnader i pris på att du får mer?
Rör på värmepump
Foto: Robin Toneby

Efter installationen

Nu är det upp till dig att faktiskt ha lite koll på ditt värmesystem för att se om installationen fungerar som den ska.

Ett bra tips om du inte har någon form av digital övervakning/mätning är att skriva upp värden någon gång per kvartal.

Skriv upp:

 1. Elförbrukning i huset
 2. Drifttimmar för kompressorn
 3. Användning av elpatron
 4. Larm; ange datum och trolig orsak

Det är det enklaste sättet att snabbt märka av om något i systemet inte fungerar som det ska. Ökar plötsligt elförbrukningen utan naturliga förklaringar? Har värmepumpen larmat?

Utöver det är det inte fel att prova att t.ex. sänka framledningstemperaturen lite i taget, i många fall är den onödigt högt ställd. Visar det sig att det blir lite väl kyligt kan du enkelt höja den igen – eller ta på dig en tröja!