Värmepumpar

Jämförelse alla bergvärmepumpar - välj rätt värmepump

Sortera och filtrera i listan för att hitta bästa bergvärmepumpen för dig.

Sortera och filtrera i listan för att hitta bästa bergvärmepumpen för dig. Foto: Marlén Eskilsson

Nu behöver valet av bergvärmepump inte bli en slump. Byggahus.se har samlat alla bergvärmepumpar i en lista där du enkelt kan jämföra de olika modellerna med varandra.

En bergvärmepump är en stor investering, de dyraste kostar upp till nästan 135 000 kr för bara själva maskinen. Sedan tillkommer kostnad för installation och borrhål eller anslutning till jord- eller sjövärme som använder samma typ av värmepump.

I listan anger vi per modell hur effektiva de är, ljudnivå, årsförbrukning, garanti, om de är varvtalsstyrda samt listpris i de fall det finns tillgängligt.

Nedan beskriver vår expert Robin Toneby hur du ska tolka värdena i jämförelsen och vad som är viktigt att tänka på när du väljer värmepump. 

 1. Tumregel för att välja rätt storlek på värmepumpen
 2. SCOP säger hur effektiv bergvärmepumpen är
 3. Utgå från ditt värmesystem när du väljer värmepump
 4. Kan man överdimensionera värmepumpen?
 5. Varvtalsstyrning på allt fler värmepumpar
 6. Viktigt att hitta en bra installatör
 7. Garantitiden säger något om kvaliteten värmepumpens kvalitet

1. Tumregel för att välja rätt storlek på bergvärmepumpen

När du väljer värmepump gäller det att hitta rätt storlek på pumpen. 

– Du väljer storlek på bergvärmepumpen utifrån vilken toppeffekt huset behöver under årets kallaste dag för att kunna hålla 21 graders temperatur inomhus, förklarar Robin.

Robin Toneby

En förenklad tumregel är att ett nytt modernt hus drar 30 W per kvm och att ett gammalt hus drar 60 W per kvm. Det moderna huset på 100 kvm har då ett effektbehov på 30x100=3000 Watt, dvs en pump på 3 kW. 

På samma sätt kan du räkna att det gamla huset på 100 kvm drar 60x100=6000 W, och behöver således en värmepump på 6 kW.

– Tänk dock på att det är en tumregel och att företaget som dimensionerar och installerar ska göra en mer noggrann bedömning, säger Robin.

2. SCOP säger hur effektiv bergvärmepumpen är

Vilken är då en bästa bergvärmepumpen i vår lista?

Robin menar att det är värdet SCOP som är mest talande för hur effektiv en bergvärmepump är.

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance, på svenska årsvärmefaktor, och är ett genomsnittsvärde för bergvärmepumpens värmefaktor under ett helt år. Värdet säger hur mycket energi en värmepump drar jämfört med vad den ger under en hel säsong.

Ju högre SCOP en värmepump har, desto bättre är den på att leverera energi.

3. Utgå från ditt värmesystem när du väljer värmepump

En viktig sak är att utgå från vilken typ av värmesystem du har. 

– Har du radiatorer så blir det genast viktigare att titta på SCOP 55°C, där skiljer det i vilken maskin som är mest effektiv, säger Robin.

Har du däremot ett golvvärmesystem så blir det viktigare att välja en bergvärmepump som presterar så bra som möjligt vad gäller SCOP 35°C.

4. Kan man överdimensionera värmepumpen?

Idag när elpriserna är höga är det lönsamt att sätta in en relativt större maskin än man gjorde i början av 2000-talet.

– I början av 2005, då satte man en värmepump som var 65-70% av husets toppeffektbehov. Hade du ett hus som behövde 10 kW när det var som kallast, då satte du en 7 kW och lät elpatronen gå in när det var som kallast, berättar Robin.

Hur stor maskin det är lönsamt att sätta in beror alltså delvis på hur höga elpriserna är. En större maskin drar mer el för att fungera, men ger också mer värmeenergi tillbaka. Hur mycket el varje bergvärmepump drar ser du i kolumnen ”Årsförbrukning” i vår jämförelse.

– Men sätter du en väldigt överdimensionerad värmepump så får du andra bieffekter som gör att den värmer upp för snabbt, vilket gör att man får man en anläggning som startar och stoppar alldeles för ofta. Detta leder till ett större slitage på pumpen som då inte håller lika länge, säger Robin.

5. Varvtalsstyrning på allt fler värmepumpar

I listan ser du också vilka värmepumpar som har varvtalsstyrning, även kallat frekvensstyrning eller inverterstyrning. 

På en värmepump som inte har varvtalsstyrning jobbar kompressorn antingen för fullt eller så är den avstängd.  En värmepump med varvtalsstyrning kan istället anpassa varvtalet till hur stort värmebehovet är för tillfället. På så sätt sparar den energi, eftersom kompressorn aldrig jobbar i onödan.

Generellt sett sparar en värmepump ca 10% av årsförbrukningen om den är varvtalsstyrd jämfört med en icke varvtalsstyrd bergvärmepump. 

 – Du får en bättre uppskattning av hur mycket du kan spara om du tar in en energikalkyl, säger Robin. 

Bergvärmepump
En bra installation är mycket viktigt. Foto: pesto70

6. Viktigt att hitta en bra installatör

Det är inte bara själva maskinen som ska vara bra, den måste installeras rätt också för att leverera optimalt med energi till ditt hus. Då gäller det enligt Robin helt enkelt att hitta en bra installatör.

En bra värmepumpsinstallatör karaktäriseras av:

 • Inger förtroende
 • Har dokumenterad relevant utbildning
 • Kan lämna bra referenser
 • Har god ekonomi i företaget
 • Finns med på tillverkarens lista över rekommenderade installatörer

– Finns de med på tillverkarens hemsida som en installatör de rekommenderar så betyder det att personen har genomgått utbildning i värmepumpen och är auktoriserad av företaget, säger Robin.

Ett tecken som tyder på att det är en bra installatör är om de gör en genomgång av ditt värmesystem innan de uttalar sig om vilken värmepump du bör välja. Om du får offerten via telefon utan att de har gjort ett hembesök och tittat på värmesystemet så är det kanske inte den effektivaste lösningen, enligt Robin.

Ha också koll på vilken typ av service och reparationer de kan hjälpa till med i framtiden.

7. Garantitiden säger något om värmepumpens kvalitet

Vi har också med i listan hur lång garanti tillverkaren lämnar. Leverantörerna lämnar 3 år eller 6 års garanti. Robin menar att tre års extra garanti är värt ganska mycket. 

– Då måste de verkligen satsa på kvalitet, för det är de som kommer att drabbas när värmepumpen går sönder. Även om det är samma sak att ha en försäkring så tyder en längre garantitid på att tillverkaren måste jobba mycket med kvaliteten.

Bergvärmepumpar är generellt sett mindre skadedrabbade än t ex luft/vattenvärmepumpar som har en utedel som utsätts för väder och vind.

När en bergvärmepump går sönder kan det vara cirkulationspumpen som går sönder vilken kostar 6-7000 kr att reparera, en 3-vägsventil som kostar 3000 kr, kompressorn som kostar 25-50 000 kr att laga, eller ett expansionskärl till borrhålet som kan kosta 3-4000 kr eller 5-6000 kr på den varma sidan.