Ingen förlikning för Ebba Busch i hustvisten

Varken hussäljaren eller Ebba Busch är intresserade av de förlikningsbud som ligger på bordet.

Första mötet mellan Ebba Busch och hussäljaren har hållits, och bägge parter hade förslag på hur situationen kring husförsäljningen kunde lösas. Ebba Busch förslag till förlikning var att hon skulle betala 200 000 kronor inklusive motpartens rättegångskostnader för att få ett slut på konflikten. Detta i utbyte mot att hon får huset. 81-åringen har nu meddelat att han avböjer detta förslag. Därmed väntas rättegång för parterna.

Konflikten mellan kristdemokraternas partiledare och 81-åringen handlar om ett hus som partiledaren köpt från mannen under sensommaren förra året. När köpekontraktet var underskrivet ångrade sig säljaren. Detta har lett till en infekterad tvist mellan parterna, som delvis utspelat sig i media och på sociala forum.

Mannen ifråga har även han gett ett förslag till förlikning där han får behålla huset men står för Ebba Busch rättegångskostnader samt betalar en ytterligare summa, men det har inte funnits intresse för detta från partiledarens sida. Bägge parter vill således ha huset.

Rättegången är planerad att hållas i oktober och kommer att ta cirka tre dagar.