Ingen beredskap vid elkris

Sveriges elnät är eftersatt och skulle inte klara av en elkris.

Svenska Kraftnät, den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, mörkar situationen som det svenskta elnätet befinner sig i enligt uppgifter till Aftonbladet. Allvarliga skrivelser ändras när Aftonbladet begär ut dem, och vissa uppgifter får endast kommuniceras muntligt internt för att man ska kunna undvika att allmänheten får del av dem.

I stora drag handlar det om hur Sveriges beredskap ser ut vid en elkris, samt hur elnätet är rustat att klara framtidens energibehov.

Enligt Aftonbladets källa skulle södra Sverige kunna bli utan ström i flera veckor vid en kris, exempelvis om vi får problem med importen av el från Danmark. Uppgifterna visar även att man redan i sommar kan ha elbrist i detta elområde.

Aftonbladet har tagit del av originalhandlingen:

Det område som har störst risk för att drabbas av frånkopplingen är SE4 (södra Sverige). Aktiverad frånkoppling kommer innebära att mellan 1 000–1500 MW förbrukning kopplas bort, det är nästan hälften av alla anslutna i området”.

När tidningen begär ut handlingen officiellt är väsentliga uppgifter strykta ur dokumentet. Enligt källan beror detta på att myndigheten har lovat Energimarknadsinspektionen åtgärder som man sedan inte vidtagit.

– I skrivelsen till inspektionen står det att vi har åsidosatt hela Sveriges elberedskap och totalförsvar i flera år. Vi saknar beredskap för att förhindra en elkris och vi har inte förmågan att starta Sverige igen på ett snabbt sätt om det skulle slockna, säger källan.

Länk: https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/dOypmo/risk-for-allvarlig…