Ikea börjar sälja elavtal

Erik Martinson, VD Svea Solar, Bojan Stupar, försäljningschef, IKEA Sverige och Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige.

Erik Martinson, VD Svea Solar, Bojan Stupar, försäljningschef, IKEA Sverige och Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige. Foto: Ikea

Snart kommer de som vill även att kunna handla sin el från Ikea.

Möbeljätten Ikea fortsätter titta på alternativa affärsmodeller. Först började de sälja solcellspaneler, nu meddelar de att de även kommer att börja sälja el - dock endast från nya produktionsanläggningar där elen kommer från vind-, sol- eller vattenkraft.

Med nya anläggningar avses sådana som inte är äldre än fem år. Man har valt denna ribba för att skapa tryck på nyinvesteringar i hållbar energi.

Kunderna erbjuds endast el till timpris. Även här finns en baktanke, där det handlar om att utbilda kunder om att konsumera el mer hållbart. Är det dyrt vid ett visst klockslag kan man till exempel avvakta med en energikrävande aktivitet till en senare tidpunkt.

Elavtalet ska heta Strömma och kommer vid säljstart att vara unikt för Sverige.

Än kan du dock inte köpa el från Ikea.

– Målsättningen är att lansera produkten i början av september, säger Bojan Stupar, försäljningschef på Ikea Sverige.

Beroende på hur det faller ut kan även andra länder bli aktuella framgent.

Elförsäljningen är ett samarbete mellan Ikea och Svea Solar, som även är deras partner när det kommer till solceller.