Huspriserna gick nedåt under årets första kvartal

Bomarknaden är instabil just nu.

Bomarknaden är instabil just nu.

Fallande huspriser och bundna bolån som löper ut kan bli utmanande för husägare framöver.

Huspriserna har sjunkit i genomsnittspris det senaste kvartalet visar ny statistik från SCB. Fastighetsprisindex har gått ner fyra procent på riksnivå i jämförelse med förra kvartalet och nio procent i jämförelse med första kvartalet av 2022.

En färsk undersökning från storbanken SBAB visar samtidigt att många mäklare räknar med en ekonomisk dubbelsmäll för bostadsägare framöver.

– Det har varit en liten prisuppgång i storstäderna. Men trenden är fortsatt negativ för bostadspriserna i hela Sverige, i mars fanns bara ett undantag och det var bostadsrätter i Stockholm. Den trenden lär förstärkas, säger Linda Jonsson, bostadsekonom på SBAB, till Ekonomibyrån.

På samma gång som bostadspriserna sjunker löper bundna bolån ut och bostadsägare måste teckna nya lånevillkor med högre ränta.

– Räntorna kommer att behöva vara på hög nivå under en längre tid framöver, men om några år kanske vi sänker. Men man måste ändå ha beredskap för att världen kan bli annorlunda. Vi kanske får leva med att räntorna inte kommer tillbaka till de låga räntor vi haft, säger Anna Breman, vice riksbankschef, till SVT.

Genomsnittspriset för permanenta småhus ligger enligt SCB på 3,7 miljoner kronor under årets första tre månader. I storstadsregioner skiljer sig dock priserna och i Stockholmsregionen kostar småhus runt 6,7 miljoner kronor och Malmöregionen ungefär 4,8 miljoner.

För fritidshus har genomsnittspriserna på en riksnivå gått åt motsatt riktning och istället sjunkit det senaste kvartalet. Index har minskat med 13 procent det senaste kvartalet och 15 procent i jämförelse med första kvartalet 2022.