Grannarna går nakna och har sex i trädgården

Barnfamilj i Halland har anmält grannar för olämpliga utomhusaktiviteter.

En radhusägare i Halland har fått nog av sina grannars utomhusaktiviteter. Husägaren, som har barn boendes hemma, har under drygt ett år noterat att grannarna har sex i sin trädgård i tid och otid. Hen uppger att den har försökt prata med grannen men inte lyckats lösa situationen. Barnen är numera obekväma att gå ut.

Radhusägaren har anmält ärendet till kommunen, dock - trots att den säger sig ha talat med grannen - valt att göra så anonymt. Hos kommunen har ärendet sedan gått vidare till polisen.

– Jag har inte stött på det här tidigare och det är inte heller någonting som faller under vår lagstiftning vilket är skälet till att vi har avslutat ärendet hos oss och skickat det vidare till polisen, säger Caroline Zetterlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, till Hallandsposten.

Enligt anmälan handlar störningen både om att det befinner sig nakna människor i trädgården, och om de sexuella aktiviteter som uppges pågå där flera gånger i veckan. Miljönämnden är vana att hantera ljudstörningar och liknande, men menar på att denna typ av störning snarare handlar om ofredande eller likvärdigt och därför bör hanteras av polismyndigheten. Det återstår att se vad polisens utredning kommer fram till.