Gata fylld av svartbyggen upprör

Flertalet svartbyggen men helt olika påföljd för de olika grannarna.

En gata med hus, dock inte den som artikeln handlar om.

En gata med hus, dock inte den som artikeln handlar om. Foto: Marlén Eskilsson

En gata i Halland har blivit föremål för utredningar hos byggnadsnämnden, efter att en anonym anmälare meddelat att det förekommer svartbyggen. Utredningarna har dock lett till väldigt olika konsekvenser för grannarna på gatan.

En granne fick straffavgift och måste riva sitt svartbygge. Men denna har inte följt påföljden eftersom den finner det orättvist att ingen annan straffats. Det visade sig nämligen att många byggnader är äldre än tio år, och för dessa grannar blev det ingen påföljd alls. En annan granne hade ett svartbygge som var äldre än fem år, denna måste riva men slipper straffavgift på grund av åldern.

Ett par grannar hade byggt olagligt på kommunens mark, även dessa byggnader var äldre än tio år och därmed blev det ingen påföljd. Ärendet skickades vidare till en annan avdelning som ansåg att marken inte brukades av allmänheten och därför fick dessa grannar arrendeavtal för sina preskriberade svartbyggen.

- Hade det varit planlagt område hade vi bett dem röja av. Men det här är utanför plan, och då tycker vi det är okej att skriva ett arrende så att de får betala en slant för marken de använder, säger Johan Gerremo, mark- och exploateringschef i Halland, till tidningen Norra Halland.

Den granne som var den enda på gatan som fick en ekonomisk påföljd har överklagat.