El

Ganska många som pulat med elen hemma utan behörighet

Undersökning visar att ganska många vågar sig på elinstallationer hemma trots att de saknar behörighet.

En relativt stor grupp bostadsägare uppger att de har utfört elinstallationer själva i hemmet, detta visar en undersökning som Brandskyddsföreningen låtit analysföretaget SIFO genomföra. 32 procent svarar att de utfört elarbete hemma själva. Frågan var ställd som: "Har du någon gång genomfört en elinstallation utan behörighet?". 

Brandskyddsföreningen tycker att det är oroande siffror.

– Varje år förolyckas 10-20 personer på grund av elbränder och elolyckor och vi vet att olagliga elinstallationer innebär en ökad risk. Undersökningen tyder på en utbredd okunskap, många är inte medvetna om de möjliga konsekvenserna av en felaktig elinstallation, säger Bo Lundin, ansvarig för Skadeprevention Fastighet.

Undersökningen visar också att det är betydligt fler män som svarar ja på frågan ovan än kvinnor. 52 procent av männen säger att de pulat med elen själva, medan samma siffra för kvinnorna är 8 procent.

Undersökningen har även haft fokus på hur vi ser på elsäkerheten i våra hem. Endast 6 procent anser sig oroliga över denna. En klar majoritet svarar att de inte är särskilt oroliga, eller inte oroliga alls.

Detta får du göra själv med el:

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare med högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa

Detta är exempel på saker som enbart får göras av ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket:

 • Förändringar i fasta installationer.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Elinstallationer i dusch- och badrum.
 • Installation av golvvärme och värmekabel.
 • Förläggning av kabel i mark.

Källa: Elsäkerhetsverket och Brandskyddsföreningen