Byggahus.se
Hej,

Vi har hamnat i en liten jobbig sits. Vi skrev på ett köpekontrakt i augusti iår där vi enligt kontraktet köper en tomt på ca 1100kvm från kommunen. Till saken hör att tomterna skulle styckas av nu under hösten. Vi fick även med en plankarta där tomterna är utritade och det står 1100kvm. Vi har dessutom betalat 10%.

I torsdags fick vi nys om att lantmäteriet hade varit på plats och satt ut tomtpinnar, självklart åker vi dit och tittar. Vi ser ganska snabbt att tomten är mindre än vad vi mätt ut (med hjälpa av mått från en .dwg) En parantes är att det är gammal radhustomter som kommunen gjort om till villa tomter, därför sitter de lite gamla tomtgränser kvar (ändrat detaljplanen).

Dagen efter (i fredags) ringde vi ansvarig på kommunen där hon både för oss och för grannen säger att ”era tomter kommer inte minska, högst diffa någon kvadrat”. Ok vad bra tänker vi, då måste nått blivit fel. Min sambo sambo ringer till handläggaren på lantmäteriet som i princip säger ”oooj, har hon på kommunen inte informerat er?” Handläggaren berättar att den ansvarige på kommunen för 3 veckor sedan haft mailkontakt med lantmäteriet och insett ett problem med nånting, varpå hon skrev att tomterna får blir 900kvm istället!

Får det gå till så här?! De är ingen liten minskning av tomten, vi får inte ens plats med både hus och garage som vi tänkte på den minskade tomten. Vi skulle behöva en annan husmodell

Både vi och grannen har sålt våra befintliga bostäder och sitter i en rätt jobbig sist om vi inte godtar att bygga på dem mindre tomterna.

Får dom ändra tomtstorleken utan att kolla med oss, äger vi i princip inte tomten när vi skrivit kontrakt?

Häva köpet tar jag för givet att vi får göra om vi vill, men vi vill gärna bygga ett hus.

Vad gör man?

/Andreas
 
Det här låter sinnessjukt. Så får det absolut inte gå till.

Ta reda på varför tomten blivit mindre än kontraktet. Går det inte att gå tillbaka till kontrakterad tomt hade jag hävt köpet (borde inte vara några problem) om ni inte kan tänka er att ”bo kvar” i ett mindre hus.

Bor ni kvar hade jag begärt ersättning för sveda och värk i den mån detta går (extremt svårt att uppskatta) men oavsett hade jag begärt prisavdrag motsvarande tomtminskningen. Har ni erlagt pantbrevsavgifter och lagfart hade jag begärt ersättning för det med.

Väljer ni att häva köpet men ej hittar nytt motsvarande boende borde ni i teorin kunna få någon ersättning för ”mellanbostad”. Här hade jag också begärt ersättning för ev. lagfart och pantbrev ni betalat för.
 
Om ni köpt en tomt på 1100 m2 , skrivit kontrakt och betalat handpenning är kommunen bunden av köpeavtalet. Punkt slut. Om inte tomten kan göras större kan du välja vad du vill göra, häva avtalet eller bygga mindre men då kräva skadestånd för kostnader och sveda och värk, immateriellt skadestånd.
 
Under fastighetsbildning/lantmäteriförrättning som sker med stöd av köpekontrakt brukar man kunna avvika ungefär +\-10% i arealen från det som avtalats mellan parterna. Det är liksom tolkningsmånen innan man behöver göra ett tillägg eller göra om köpet. Ni har ju fått en betydligt större avvikelse än så, det känns som det blir svårt för kommunen att hävda att marken ni erhåller stämmer överens med köpet. Speciellt om ni inte kan bygga det huset ni planerat från början. Ni kanske inte vill ha kvar tomten i vilket fall men nu bör ju i vart fall kräva en nedsänkning av köpeskillingen.
 
Specificerar detaljplanen byggare som en del av tomtarealen? Nedsättning är en sak men om detta förändrar vad ni har möjlighet att bygga är detta en otroligt stor sak, speciellt om det är en större detaljplan. Om det är en detaljplan endast för din och andra avstyckade tomter kan det ju möjligtvis hanteras i en uppdaterad detaljplan men detta är ingen snabb process
 
Hej,

Vi har hamnat i en liten jobbig sits. Vi skrev på ett köpekontrakt i augusti iår där vi enligt kontraktet köper en tomt på ca 1100kvm från kommunen. Till saken hör att tomterna skulle styckas av nu under hösten. Vi fick även med en plankarta där tomterna är utritade och det står 1100kvm. Vi har dessutom betalat 10%.

I torsdags fick vi nys om att lantmäteriet hade varit på plats och satt ut tomtpinnar, självklart åker vi dit och tittar. Vi ser ganska snabbt att tomten är mindre än vad vi mätt ut (med hjälpa av mått från en .dwg) En parantes är att det är gammal radhustomter som kommunen gjort om till villa tomter, därför sitter de lite gamla tomtgränser kvar (ändrat detaljplanen).

Dagen efter (i fredags) ringde vi ansvarig på kommunen där hon både för oss och för grannen säger att ”era tomter kommer inte minska, högst diffa någon kvadrat”. Ok vad bra tänker vi, då måste nått blivit fel. Min sambo sambo ringer till handläggaren på lantmäteriet som i princip säger ”oooj, har hon på kommunen inte informerat er?” Handläggaren berättar att den ansvarige på kommunen för 3 veckor sedan haft mailkontakt med lantmäteriet och insett ett problem med nånting, varpå hon skrev att tomterna får blir 900kvm istället!

Får det gå till så här?! De är ingen liten minskning av tomten, vi får inte ens plats med både hus och garage som vi tänkte på den minskade tomten. Vi skulle behöva en annan husmodell

Både vi och grannen har sålt våra befintliga bostäder och sitter i en rätt jobbig sist om vi inte godtar att bygga på dem mindre tomterna.

Får dom ändra tomtstorleken utan att kolla med oss, äger vi i princip inte tomten när vi skrivit kontrakt?

Häva köpet tar jag för givet att vi får göra om vi vill, men vi vill gärna bygga ett hus.

Vad gör man?

/Andreas
Om ni inte kan bygga det ni tänkt så kräv skadestånd av kommunen samt begär att kommunen letar fram en jämförbar tomt
Hyr bostad så länge detta kan ta tid
 
Jag har iofs. aldrig personligen köpt en tomt. Men det brukar finnas diverse friskrivningar vid köp av tomt som skall styckas av. Säljaren kan omöjligen garantera att tomten skall vara precis så som man planerar. lantmäteriet bestämmer enväldigt hur avstyckningen skall göras.
 
Under fastighetsbildning/lantmäteriförrättning som sker med stöd av köpekontrakt brukar man kunna avvika ungefär +\-10% i arealen från det som avtalats mellan parterna. Det är liksom tolkningsmånen innan man behöver göra ett tillägg eller göra om köpet. Ni har ju fått en betydligt större avvikelse än så, det känns som det blir svårt för kommunen att hävda att marken ni erhåller stämmer överens med köpet. Speciellt om ni inte kan bygga det huset ni planerat från början. Ni kanske inte vill ha kvar tomten i vilket fall men nu bör ju i vart fall kräva en nedsänkning av köpeskillingen.
10% "tolkningsmån" - varför det ? Idag är inte uppmätning något problem, så 10% vore helt omotiverat. Har du någon grund för ditt påstående ?
 
Jag har iofs. aldrig personligen köpt en tomt. Men det brukar finnas diverse friskrivningar vid köp av tomt som skall styckas av. Säljaren kan omöjligen garantera att tomten skall vara precis så som man planerar. lantmäteriet bestämmer enväldigt hur avstyckningen skall göras.
Varför skulle "lantmäteriet bestämma" något ..? Deras uppgift är bara att effektuera vad säljare och köpare avtalat om, dvs mäta upp och ange tomt och gränser. En säljare är naturligtvis bunden av ett köp/sälj avtal och får då givetvis garantera vad som avtalats. Om du menar osäkerhet vid uppmätning är den försumbar.
 
10% "tolkningsmån" - varför det ? Idag är inte uppmätning något problem, så 10% vore helt omotiverat. Har du någon grund för ditt påstående ?
Hej,
Ja jag har jobbat som förrättningslantmätare och procenten grundar sig i avgöranden från rättsfall i vad som är en acceptabel avvikelse, dvs rättspraxis. Det är väldigt sällan man fick till den exakta arealen vid en avstyckning eller fastighetsreglering. Snarare regel än undantag att den diffade lite från avtalet, speciellt utanför detaljplan. Inom DP är det såklart lättare att få arealen att stämma, speciellt om kommunen har en digital fil som underlag till köpet.
 
Hej,
Ja jag har jobbat som förrättningslantmätare och procenten grundar sig i avgöranden från rättsfall i vad som är en acceptabel avvikelse, dvs rättspraxis. Det är väldigt sällan man fick till den exakta arealen vid en avstyckning eller fastighetsreglering. Snarare regel än undantag att den diffade lite från avtalet, speciellt utanför detaljplan. Inom DP är det såklart lättare att få arealen att stämma, speciellt om kommunen har en digital fil som underlag till köpet.
Vad som anses eller ansetts vara en acceptabel avvikelse i rättsfall måste rimligtvis grunda sig på hur noggrant man kunde och kan mäta på plats. Med dagens teknik är det knappast ett problem att mäta med cm noggrannhet, så en avvikelse på 10% är inte tekniskt motiverat, och därmed inte heller motiverad eller acceptabel ur en juridisk synpunkt...