Starkast efterfrågan på tre år

Mäklarna anser att det är säljarnas marknad.

Mäklarna anser att det är säljarnas marknad. Foto: Fastighetsbyrån

Just nu är det säljarnas marknad, och efterfrågan har inte varit så hög sedan 2017.

Bostadsmarknaden är glödhet. Enligt Fastighetsbyrån är det den starkaste efterfrågan på tre år just nu, och därmed ett väl tilltaget övertag för säljarna. Siffrorna bygger på mäklarnas uppskattning av bostadsmarknaden under augusti 2020.

Störst övertag uppges säljarna i Malmö ha. Det är egentligen bara i Stockholm som övertaget anses marginellt - både på små och stora orter är bostadsmarknaden klart fördelaktig för säljarna för tillfället. 

- Jag tror att de flesta är förvånade över den starka utvecklingen på bostadsmarknaden – mitt under en pågående pandemi. Men i grunden har vi en låg ränta, konsumenterna ser att marknaden fungerar och vi märker av ett större fokus på den egna bostaden. Svenskar har alltid värderat en bra bostad väldigt högt men kanske ännu mer nu när många spenderar mer tid i hemmet, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Mäklarna tror också på stigande huspriser under hösten. En relativt stor grupp tror dock på stillastående priser, framför allt när det kommer till bostadsrätter. Endast en ytterst liten andel räknar med att priserna faller.

Resultat från Mäklarpanelen augusti 2020:

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?
 

Totalmarknad Aug Jun Apr Jan Dec Okt Aug Jun Apr Jan Dec Okt Aug
Riks 6,41 5,22 4,25 5,59 5,08 5,17 5,05 4,72 4,52 4,19 4,03 4,32 4,57
Stor-Stockholm 5,94 4,72 3,41 5,6 5,06 4,59 4,33 4,13 3,8 3,12 3,32 3,66 3,36
Stor-Göteborg 6,41 5,29 3,84 5,94 4,86 5,42 4,92 4,64 3,92 3,71 3,38 3,91 4,29
Stor-Malmö 7,29 5,48 4,83 7 6,19 6 5,61 5,59 5,26 4,38 4,22 4,69 4,78
Större ort 6,48 4,78 4,23 5 4,55 4,91 4,97 4,45 4,15 4 4,21 4,51 4,87
Mellanstor ort 6,43 5,5 4,74 5,56 5,16 5,09 5,34 4,94 4,89 4,86 4,35 4,7 4,91
Mindre ort 6,5 5,5 4,55 5,44 5,18 5,55 5,42 5,02 5,19 4,75 4,45 4,61 5,27


Hur tror du att priserna på bostadsrätter i ditt område kommer att utvecklas under hösten?

Bostadsrätter Uppgång Stillastående Nedgång
Riks 29 65 6
Stor-Stockholm 35 57 8
Stor-Göteborg 50 50
Stor-Malmö 22 78
Större ort 18 79 3
Mellanstor ort 24 70 6
Mindre ort 28 63 9


Hur tror du att priserna på villor i ditt område kommer att utvecklas under hösten?

Villa Uppgång Stillastående Nedgång
Riks 57 42 1
Stor-Stockholm 52 48
Stor-Göteborg 64 36
Stor-Malmö 79 21
Större ort 65 35
Mellanstor ort 62 35 3
Mindre ort 48 50 2