Försökte muta bygglovshandläggare

Fick inte bygglov, försökte muta handläggaren och blev polisanmäld.

En man i Stockholm döms för muta efter att han försökt att ge 5 000 kronor till en bygglovshandläggare. Mannen hade nekats bygglov och vid ett besök av handläggaren en månad senare överlämnades ett kuvert som sades innehålla ett julkort. När handläggaren öppnade kuvertet dagen därpå låg där även 5 000 kronor.

Bygglovshandläggaren kontaktade sin chef och anmälde därefter händelsen till polisen. I tingsrätten sade fastighetsägaren att han bara lagt i ett julkort i kuvertet, men tingsrätten ansåg det styrkt att det inte kunnat vara tal om något annat än försök till muta. Historien var samstämmig mellan handläggaren och dennes chef.

Mannen döms till 80 dagsböter a 360 kronor. Domen överklagades först till hovrätten men överklagan drogs sedan tillbaka.