Förslag: Slopad uppskovsränta för alla vid årsskiftet

Regeringen och samarbetspartierna har enats om vilka som ska kunna få slopad uppskovsränta.

Januariavtalet gjorde gällande att man skulle slopa uppskovsräntan. Nu har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna enats om att detta ska gälla för alla, således både befintliga och kommande uppskov.

Om förslaget går igenom kommer uppskovsräntan därmed inte att vara en del att ta hänsyn till när du lämnar in deklarationen för 2022, vare sig om du har uppskovsränta redan nu eller om du säljer och söker uppskov framöver.

Målsättningen är att man med detta förslag ska skapa mer rörelse på bostadsmarknaden.

– Det är rätt att underlätta för människor att få tillgång till en bostad. Den stelhet som i dag präglar svensk bostadsmarknad måste vi göra något åt, säger Nyamko Sabuni (L) till Ekot.