Förslag om förlängt bygglov i kristider

Moderaterna vill att bygglovsreglerna förlängs tillfälligt under kristider.

Moderaterna vill få igenom ett förslag om att förlänga bygglovstiden under kristider, detta för att minska belastningen på kommunerna. 

– Det skulle komma väl till pass idag. Två och fem år är en god marginal i vanliga fall, men i tider av kris ser vi att man skulle behöva en ventil i lagstiftningen som ger kommunerna flexibilitet och en möjlighet att göra snabba förändringar. Det finns inget egenvärde i att behöva göra en helt nya ansökan, säger Josefin Malmqvist, bostadspolitisk talesperson, till tidningen Fastighetsvärlden.

Det framgår inte hur lång förlängningen kan tänkas bli eller vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska räknas som kris. Däremot står det att förslaget ska diskuteras, och om man kommer överens är planen att få till ändringen i lagstiftningen skyndsamt.