Förening måste betala skadestånd för fel i lägenhetsförteckningen

Solna.

Solna. Foto: Google Maps.

En lägenhetsköpare fick inte veta att lägenheten var pantsatt med fodringar och många år senare slutade säljaren att betala.

En bostadsrättsförening i Solna har idag dömts att betala skadestånd på grund av felaktigheter i en lägenhetsförteckning. Föreningen angav inte att säljaren hade två pantsättningar som avsåg fodringar, och när säljaren många år senare slutade att betala dessa fick köparen av lägenheten besked att dennes bostadsrätt skulle tas i anspråk.

Fallet gick hela vägen till Högsta domstolen som slår fast att föreningen är skadeståndsskyldig mot lägenhetsköparen. Detta eftersom föreningen lämnat felaktiga uppgifter om pantsättningar som belastat bostadsrätten. Bostadsrättsföreningen ska även betala rättegångskostnaderna för målsägande.

- I målet är det ostridigt att föreningen hade underrättats om de pantsättningar som inte fanns med i utdraget, liksom att lägenhetsförteckningen i maj 2006, då utdraget lämnades till mäklaren, inte innehöll någon anteckning om dessa pantsättningar, skriver Högsta domstolen.