330 000 bostäder kan ligga över gränsvärdet för radon

Du vet inte om du ligger över gränsvärdet förrän du har testat.

Du vet inte om du ligger över gränsvärdet förrän du har testat. Foto: Marlén Eskilssonå

En färsk undersökning visar att många småhus har för mycket radon i inomhusluften.

Fler hus än vad man tidigare trott kan lida av dålig inomhusmiljö till följd av radon, detta visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit genomföra.

Myndigheten har analyserat en databas och kommit fram till att 330 000 bostäder ligger över gränsvärdet för radon. Det är alltså fler än vad som tidigare har estimerats. Vidare utgör hela 16 procent av dessa vanliga småhus, vilket också var oväntade siffror.

- Det är lite anmärkningsvärt, säger Tomas Persson, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det finns ett tydligt samband mellan uran i marken och radon i inomhusluften. Men nu har myndigheten upptäckt att även lerjord är en riskfaktor, vilket man inte ansett den vara tidigare.

Den som oroar sig över radon kan utföra mätningar under vinterhalvåret för att ta reda på om de behöver sätta in åtgärder.

Läs mer

Analysis of Radon Levels in Swedish Dwellings and Workplaces