Värme

Fick ok för solceller men straffas i efterhand

Hot om vite och krav på att plocka ned solcellerna, två år efter de fick ok från kommunen får en familj i Uppsala nu motsatt besked.

Trots att familjen Simonson från Uppsala fick okej från kommunen att sätta upp solceller - ett okej som kom både skriftligt och muntligt - måste han nu två år senare plocka ned dem igen. En granne har anmält installationen till kommunen, som i sin tur beslutat att den inte följer detaljplanen om röda tak.

– Vi är jättearga över att man gör på det här sättet. Tillbyggnader och annat förändrar karaktären mer permanent än solceller som monterats på takpannor som fortfarande ligger kvar. Plan- och byggnadsnämndens beslut går helt emot målet med en energiomställning för klimatets skull, säger Örjan Simonson till Uppsala Nya Tidning.

Kommunen har utfärdat en sanktionsavgift på 150 000 kronor, som ökar med 50 000 kronor för varje månad som beslutet inte har åtföljts.

När Uppsala Nya Tidning når kommunen säger de att de inte varit tillräckligt tydliga i sin kommunikation mot Simonsons. Att de sagt att det inte krävts bygglov men inte lämnat information om röda tak-delen. Journalisten ifrågasätter då och säger att frågan till dem är ställd specifikt om detaljplanens bestämmelse om takfärg hindrade solceller. Chefen för kommunens bygglovsavdelning säger då att hon inte är tillräckligt insatt i ärendet.

Vidare frågar journalisten hur det kommer sig att vissa ändå har svarta tak, exempelvis Simonsons granne. Chefen menar då på att bara för att det skett misstag tidigare så ska de inte strunta i reglerna nu.

Simonsons har överklagat byggnadsnämndens beslut till mark- och miljödomstolen. En professor i förvaltningsrätt säger att familjen eventuellt har rätt till skadestånd.