Felaktig detaljplan gör bygglov felaktiga

När detaljplanen digitaliserades upptäckte man att den var felaktig, vilket ställer till problem för de som söker bygglov för tillbyggnader och liknande.

Ett antal hus i Ljugarn har i verkligheten byggts på korrekt mark, men på grund av en felaktig detaljplan från 60-talet står de fel. Detta har bland annat ställt till det för en husägare som sökt bygglov för en tillbyggnad. Men nu väljer politikerna att gå emot detaljplanen och bevilja bygglovet, trots att det är detaljplanen som räknas som det juridiska underlaget.

Enligt detaljplanen hamnar tillbyggnaden på vägmark, men detta stämmer alltså inte. Därför fattar byggnadsnämnden ett lite ovanligt beslut.

- I just det här fallet bedömde vi att det enskilda intresset väger tyngre än det allmänna intresset, säger miljö- och byggnämndens ordförande Eva Ahlin till Sveriges Radio.

Skulle bygglovet överklagas kommer det dock troligen inte att hålla i rätten.

Misstaget med detaljplanen uppdagades nyligen när man digitaliserade kartorna. De tittar på lösningar för att rätta till problemet men vill ännu inte kommunicera hur man tänker gå vidare.