Energimarknadsinspektionen vill ta bort inmatningsavgift för solceller

Mikroproducenter slipper förhoppningsvis riskera inmatningsavgift i framtiden, då en utredning visar att avgiften borde tas bort.

Solcellsägare som säljer överskottsel, och därmed räknas som mikroproducenter, måste idag betala en inmatningsavgift om de säljer för mycket. Men denna avgift menar Energimarknadsinspektionen borde skrotas, eftersom den kan leda till felaktiga beteenden.

Exempelvis kan den göra att solcellsägaren förbrukar extra el för att slippa avgiften, eller helt sonika stänger av solcellerna. Man vill därför ta bort avgiften helt.

– Det kostar inget extra för nätägarna och därför kan avgiften tas bort, säger Mattias Önnegren, analytiker på Energimarknadsinspektionen, till Dagens Nyheter.

Förslaget ingår som en del i utredningen "Översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar" där man granskat hur regelverket för mikroproducenter kan förenklas.

Energiminister Anders Ygeman säger att man tagit emot utredningen och nu ska analysera hur man kan gå vidare.