Enbostadshus med 10 toaletter upprör grannar

Huset har byggts i Vretarna som ligger strax utanför Stockholm.

Huset har byggts i Vretarna som ligger strax utanför Stockholm. Foto: Google Maps

Grannar strider mot kommunen för att få bort "enbostadshus" med tio toaletter.

Ett flerfamiljshus i Vretarna har blivit föremål för rättslig prövning flera gånger. Huset började byggas på en tomt i ett husområde efter att ha fått startbesked, men grannarna hade överklagat bygglovet eftersom de inte anser att en så stor byggnad passar in.

Grannarna fick rätt i mark- och miljödomstolen. Domstolen menade på att huset strider mot planbeskrivningen som inte tillåter flerbostadshus i området. Då ansökte man istället om bygglov för ett tvåbostadshus - det tidigare rymde åtta lägenheter - och fick okej från kommunen. Men även detta överklagades och länsstyrelsen gav kommunen bakläxa. Länsstyrelsen anmärkte bland annat på att antalet badrum och sovrum inte stämmer överens med vad som är att betrakta som normalt i ett tvåbostadshus.

Slutligen har företaget bakom bygget nu ansökt och fått godkänt bygglov för ett enbostadshus. Men även detta har en anmärkningsvärd planlösning och rymmer bland annat tio toaletter. 

Kommunen menar på att de inte kan ge avslag på bygglovet utifrån planlösning, utan att de bara ska titta på om huset följer riktlinjerna satta i detaljplanen. Och att detta huset gör det.

Men grannarna tänker inte ge upp.

– Det ska absolut inte vara kvar, när man inte följer detaljplanen. Det här huset skuggar vår tomt och följer inte på något sätt de intentioner som finns i områdesplanen, säger Calle Paulsson, en av grannarna, till tidningen Mitti.