Ellevio varnar: Snart kanske vi inte kan ansluta fler till elnätet

Ellevio varnar: Snart kanske vi inte kan ansluta fler till elnätet

Foto: Creative Common.

Det råder kapacitetsbrist i elnätet och förändringar har skett som gör att bristen blivit än mer akut.

Det råder kapacitetsbrist i elnäten meddelar Ellevios vd Johan Lindehag i en debattartikel i SvD Näringsliv. Nya skatteregler som annonserades i vårbudgeten har gjort att kraftvärmebolaget Sthlm Exergi inte får ihop ekonomin i produktionen av el från kraftvärme, och Ellevio hinner inte bygga ut elnätet i den takt som krävs.

Enligt Johan Lindehag kan detta innebära stopp för nyanslutningar till elnätet redan i höst, både för små och stora projekt.

- Vi befinner oss därmed i ett historiskt akut läge. Vi kommer helt enkelt inte kunna ansluta alla som vill ha el de kommande åren. Och där vi tidigare arbetade med prognoser om att behöva neka nya anslutningar inom några år, innebär den nya verkligheten att vi slår i effekttaket och tvingas säga nej till anslutningar redan under hösten 2019, skriver han i artikeln.

Han önskar se följande förändringar:

  • Investeringar i elnäten. För att få en långsiktigt hållbar lösning behövs satsningar på alla nivåer i elnäten, från stamnät till region- och lokalnät. Elnätsbolagen måste ha rimliga ekonomiska förutsättningar så att satsningarna kan ske. Långsiktiga spelregler är centralt – ryckig intäktsreglering skapar osäkerhet.
  • Kortare tillståndsprocesser för ny nätkapacitet. I dagsläget kan det ta ett decennium att få tillstånd och bygga en ny stam- eller regionnätsledning.
  • Lokal kraftproduktion måste ges rimliga förutsättningar.
  • Utveckla arbetet inom energiöverenskommelsen. Inkludera elnäten, med fokus på att säkerställa de långsiktiga villkoren som möter samhällsutvecklingen.

Enligt honom är de lokala politikerna införstådda med vad som pågår, men nätbolagen har haft svårt att få gehör från regeringen. Målet med debattartikeln är att lyfta frågan till förhandlingsbordet. Det återstår att se hur regeringen svarar.