Teknik

Tv och bredband: Fritt fall för kundnöjdheten

Kundnöjdhet enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Kundnöjdhet enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Missnöjet med tv- och bredbandsoperatörerna breder ut sig.

Vi blir allt mer missnöjda med våra bredbands- och tv-operatörer. Medan siffrorna för fast telefoni och företag legat relativt jämna senaste åren, tappar både digital-tv och bredband. Kundnöjdheten börjar nu närma sig en nivå som indikerar "stort missnöje", enligt Svenskt Kvalitetsindex som årligen följer upp statistiken. 

- Dock ger resultatet i årets studie en tvetydig bild. Bland kunder som inte haft anledning att klaga så är faktiskt nöjdheten i linje med förra året. Problemet är att kunder som haft anledning att klaga är riktigt missnöjda och desto fler än tidigare så det slår negativt på helheten, konstaterar Svenskt Kvalitetsindex.

Mest missnöjda är kunderna med Bredbandsbolaget, som tappar på både bredbands- och digital-tv-sidan. Även Boxer, Viasat, Tre och Telenor får låga betyg - samtliga har under 60 i kundnöjdhet enligt indexet som sträcker sig mellan 0-100. Bäst ifrån sig gör bredbandsföretaget Ownit som är det enda företaget som lyckas nå över 70.

- Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund, skriver Svenskt Kvalitetsindex.