Teknik

Troligt att radio- och TV-avgiften skrotas

Medlemmen Ann_H:s tv.

Medlemmen Ann_H:s tv. Foto: Anna_H

Public service-kommittén vill att licensen för radio och TV betalas via skattsedeln i framtiden.

I höst är det dags för public service-kommittén att presentera sitt förslag för hur den framtida radio- och TV-avgiften ska vara utformad. Men redan nu kommer uppgifter om att kommittén beslutat sig för att skrota avgiften. Enligt Sveriges Radio ska den ersättas med en avgift via skattsedeln.

– Jag uppfattar att det inte finns något stöd i kommittén eller i riksdagens partier för att behålla den traditionella TV-licensen. Den har överlevt sig själv och håller varken tekniskt eller politiskt, säger Olof Lavesson, moderat ledamot i public service-kommittén till radioprogrammet Medierna i P1.

Medierna ska ha talat med flera källor och de ger alla samstämmiga uppgifter. Enligt dem har Socialdemokraterna, som tidigare varit de som tagit tydligast avstånd mot finansiering via skattsedeln, vänt. Detta eftersom den tekniska utvecklingen gör det svårt att använda sig av nuvarande system.

Ytterligare nyheter är att den partipolitiska representationen i styrelsen för förvaltningsstiftelsen som äger de tre programbolagen kan komma att plockas bort om kommittén får som de vill. Man vill även att anslagsvillkoren blir fleråriga.

– Det är ett stort steg i rätt riktning. Lägger man ett sådant förslag så ökar vi programbolagens oberoende gentemot regering och riksdag. Sen kan det finnas ytterligare saker man vill göra för att stärka oberoendet utöver det men de här två sakerna ser jag som de mest väsentliga, säger Niclas Malmberg, miljöpartiets representant i utredningen.